klima poslouchá fyziku a ne brusel | Aktuality | autoweek.cz

Klima poslouchá fyziku a ne Brusel

Klima poslouchá fyziku a ne Brusel

04.06.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Krátce před rozhodnutím v Bruselu o emisních cílech pro automobily se shromažďují síly proti výhradnímu zaměření na čistě elektrický pohon.
Podnikatelé z eFuels GmbH zaslali otevřený dopis do Bruselu, v němž vyjadřují přesvědčeni, že velká dostupnost syntetických paliv je možná za čtyři až pět let. Pro podporu svého postoje signatáři odkazují na čísla: vzhledem k velkému počtu vozidel se spalovacími motory - téměř 60 milionů v Německu, 263 milionů v Evropě a 1,4 miliardy na celém světě - je defosilizace pomocí uhlíkově neutrálních paliv nepostradatelná. Jen s její pomocí lze dosáhnout rychlého snížení emisí CO2.
 
Strategie „e-only“ postrádá i sociální aspekt
„Zákaz spalovacích motorů vysílá špatný signál nejen z hlediska ochrany klimatu, ale také z hlediska hospodářské a sociální politiky. Jsme absolutně závislí na všech technologiích, které máme k dispozici, abychom čelili obrovským výzvám ochrany klimatu,“ říká Axel Niesing ze společnosti Anton Willer.
 
„Strategie „e-only“ postrádá i sociální aspekt. Lidé, kteří si v budoucnu již nebudou moci dovolit vlastní auto, jen těžko ocení ochranu klimatu. Pro globální klima není rozdíl, zda škodlivé skleníkové plyny vznikají kvůli elektromobilům nebo vozům se spalovacími motory. Co se musí počítat, je snížení emisí CO2 z použitého zdroje energie,“ říká spolupartner Eike Mönneke z Mönneke Mineralöle.
 
„Jde o to jednat otevřeně k technologiím s rovnými příležitostmi a nezvýhodňovat jednotlivá odvětví a zakazovat ostatní. Neměli bychom ignorovat ostatní produkty se sníženým obsahem CO2. Je k dispozici mnoho produktů, které jsou pouze z 90 % CO2 neutrální, ale pokud by byly okamžitě použity, mohly by mít velmi pozitivní efekt na klima. Proč Brusel nezahrnuje všechna tato syntetická paliva do směrnice o regulaci vozového parku?“ říká Lorenz Kiene ze sítě čerpacích stanic Classic.
 
„Paliva jako HVO nebo GtL by již mohla být dostupná na německém trhu souběžně s náběhem e-paliv, pokud by politici tato paliva konečně povolili,“ vysvětluje Eike Mönneke. „Produkty jsou dostupné už dlouho, chybí ale politická prozíravost,“ dodal Axel Niesing.
 
Mezi uvažovaná alternativní paliva patří nejen biopaliva první generace, která jsou v současnosti na trhu, ale také pokročilá biopaliva, jako HVO, hydrogenované rostlinné oleje vyráběné z odpadů a zbytků ze zemědělství a lesnictví, dřevařského a potravinářského průmysl a podobně. Existují také paliva založená na nebiologickém odpadu, jako jsou plasty, a syntetická paliva na bázi elektřiny, takzvaná paliva PtX (Power-to-X) jako jsou e-paliva na bázi elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 
Je jen málo důvodů doufat, že tato výzva v Bruselu získá větší pozornost
Axel Niesing objasňuje: „Naši zákazníci by chtěli své zážehové nebo vznětové motory používat i nadále, ale klimaticky šetrným způsobem. Elektromobil zatím není přesvědčivou alternativou nejen pro řidiče absolvující dlouhé cesty, ale ani pro klima, jak nám dokazuje věda.“
 
„Evropský parlament by měl v diskusi o cílech flotilových emisí CO2 pro osobní a lehká užitková vozidla vzít v úvahu, že těchto cílů můžeme dosáhnout lépe, pokud budeme mít několik možností. Jednostranné zaměření na elektromobilitu, jak navrhuje Evropská komise, by nebylo užitečné. V tuto chvíli může automobilový průmysl v Evropě splnit limity jen pokud bude vyrábět pouze elektrická auta. Jestli nebude poskytnuta šance syntetickým palivům, jak navrhujeme, pak nebude motivace k investicím. Pokud se tato situace nezmění, ceny pohonných hmot nadále porostou. Pokud by se syntetická paliva vyráběla jen v menším množství, nedojde objemovému efektu pro snížení ceny,“ uvedla Monika Griefahnová, mluvčí představenstva Aliance eFuel.
 
Aliance ovšem konstatuje, že je bohužel jen málo důvodů doufat, že tato výzva v Bruselu získá větší pozornost než otevřený dopis vědců a mnohá prohlášení, která odrážejí zoufalství z hluchoty vedení EU a politiků k rozumným alternativám. Brusel prostě chce dokázat, že politika je silnější než fyzika.