klimatická neutralita potřebuje podstatně víc zelené elektřiny | Aktuality | autoweek.cz

Klimatická neutralita potřebuje podstatně víc zelené elektřiny

Klimatická neutralita potřebuje podstatně víc zelené elektřiny

28.10.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Za 30 let by měly být emise skleníkových plynů nulové. Podle studie Agora Energiewende to bude vyžadovat podstatně více „zelené“ elektřiny než se původně plánovalo a úplné zastavení investic do fosilních technologií od roku 2030.
„Německá vláda rozhodla o klimatické neutralitě v roce 2050, ale nemá pro to žádný plán,“ kritizuje ředitel Agora Energiewende Patrick Graichen. Jak vypočítávají Agora Energiewende, Agora Verkehrswende a Nadace klimatické neutrality, přidávání větrných a solárních systémů by se v příštích deseti letech muselo ztrojnásobit.
 
Automobilový průmysl by se měl rozloučit s ropou
„V odvětví dopravy začalo postupné ukončování využívání ropy. Čím rychleji se tomu automobilový průmysl a dodavatelé energie přizpůsobí, tím lepší budou jejich dlouhodobé tržní příležitosti. Elektricky poháněná vozidla s akumulátory budou na trhu osobních automobilů přibývat a nejpozději do roku 2035 v celé Evropě předstihnou spalovací motory. Cíl pro „zelenou“ elektřinu do roku 2030 musí být zvýšen ze 65 na 70 %. Místo dříve cílených 10 milionů elektromobilů by jich do té doby mělo být na silnicích 14 milionů,“ uvedl ředitel společnosti Agora Verkehrswende Christian Hochfeld. Ve druhém kroku by emise měly do roku 2050 poklesnout o 95 % - jakékoli zbytky skleníkových plynů, například z výroby cementu nebo zemědělství, se budou muset extrahovat z atmosféry a skladovat pomocí přírodních a technických řešení.
 
Nutná elektrifikace nákladní dopravy
Scénář klimatické neutrality podle Agora Verkehrswende také vyžaduje rychlou elektrifikaci v nákladní dopravě. Pro rok 2030 scénář Agora Verkehrswende ukazuje, že přibližně třetina z celkového počtu ujetých kilometrů absolvována nákladními vozidly poháněnými elektřinou, zejména pomocí trolejového vedení, akumulátorů a palivových článků. Zároveň poroste význam železnice. Výkon železniční nákladní dopravy se má do roku 2030 zvýšit o 44 %, zatímco silniční nákladní doprava poroste jen mírně.
 
Studie tvrdí, že v oblasti klimatické neutrality se osobní doprava stále více přesune na autobusy, vlaky, chůzi a kola. Výkony v osobní dopravě poskytované autobusy a vlaky se do roku 2035 téměř zdvojnásobí, zatímco doprava automobily se do roku 2030 sníží o 11 % a do roku 2050 o 30 %.
 
Pryč s uhlím, budoucností je vodík
Podle studie by vyřazení uhlí, které je v současné době plánováno nejpozději do roku 2038, mělo být dokončeno do roku 2030 a bude muset následovat vyřazování ropy a zemního plynu. To zahrnuje skutečnost, že po roce 2030 lze fosilní technologie - například klasické spalovací motory nebo topné systémy na ropu a zemní plyn - stále používat, ale již se nebudou smět prodávat ani instalovat.
 
Vodík jako nosič energie sehraje také důležitou roli, ale pro jeho cenu a složitost výroby nikoliv tam, kde lze přímo použít elektřinu, například pro vytápění nebo silniční provoz. Autoři studie předpokládají, že německá poptávka po elektřině bude do roku 2050 o polovinu vyšší než dnes, i když celková poptávka po energii poklesne o polovinu, protože elektřina nahradí uhlí, ropu a plyn jako zdroj energie a také pro výrobu vodíku bude zapotřebí hodně elektrické energie.
 
Šancí pro spalovací motory jsou syntetická paliva
Sdružení automobilového průmyslu VDA, Asociace strojního inženýrství VDMA, Německé asociace vodíkových a palivových článků a Asociace průmyslu minerálních olejů se ovšem obávají, že orientace na elektřinu ohrozí statisíce pracovních míst, stejně jako plánovaný rozvoj vodíkové ekonomiky: „Legislativní návrh nevytváří rámec pro rozvoj vodíkové ekonomiky ani nevede k úsporám CO2 v dopravě. Ve stávajícím vozovém parku se spalovacími motory lze rychlého a účinného snížení CO2 dosáhnout pouze pomocí syntetických paliv (e-paliv získávaných z vody a CO2).“
 
Prezidentka VDA Hildegard Müllerová tvrdí: „Na to, abychom dosáhli cíle v oblasti klimatu pro miliony automobilů v našem vozovém parku, potřebujeme e-paliva a vodík z udržitelných zdrojů energie. Proto je nezbytný výzkum a vývoj pohonů šetrných ke klimatu s použitím syntetických paliv a vodíku.“
 
Dosud se vydává za efektivnější využívat elektřinu přímo v autech s akumulátory a panuje shoda na tom, že důležitý pro ochranu klimatu je vodík jako nosič energie. Používání syntetických paliv na bázi elektřiny v automobilech je kontroverzní. Elektrická energie se zde využívá k chemickému procesu - elektrolýze vody k výrobě vodíku, přičemž po dodání CO2 vznikne syntetické palivo, které je zcela shodné s ropnými produkty - naftou, benzinem nebo zemním plynem (metanem). Jejich produkce je energeticky náročná a drahá, ovšem mají zásadní výhodu - díky syntetickým palivům lze přeměnit zážehové a vznětové motory na uhlíkově neutrální.