konec aut v evropě? | Aktuality | autoweek.cz

Konec aut v Evropě?

Konec aut v Evropě?

12.09.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Poradní hlasování v Evropském parlamentu schválilo cíle pro snižování emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Technicky nerealizovatelné požadavky by znamenaly likvidaci automobilové dopravy v Evropě a udržování při životě starých aut. Automobilky proto bijí na poplach.
To, čeho se automobilový průmysl ale i odboráři obávali, to přišlo: Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu podle návrhu maltské sociální demokratky Miriam Dalliové vyzval k výraznému zpřísnění limitů CO2 u automobilů od roku 2021. Ta navrhla, aby se do roku 2025 snížily emise CO2 o 20 % a do roku 2030 o 45 % v porovnání s průměrem vozového parku 95 g/km požadovaným do roku 2021. Poprvé se do tohoto požadavku budou zahrnovat také lehká užitková vozidla. Navíc má být 20 % prodávaných vozidel v roce 2025 bez znečišťujících emisí v místě provozu a v roce 2030 by to mělo být už 40 %.
 
Evropská komise navrhovala snížení o 15 % resp. 30 % a nestanovila žádné kvótu pro elektromobily. V prvním pololetí 2018 měly automobily s elektrickým pohonem podíl 0,75 % z celkového prodeje nových aut.
 
Zhoršující se podmínky
Změna metodiky měření emisí CO2, tzn. přechod od NEDC k WLTP, je provázena zvýšením naměřených hodnot. To sice částečně kompenzují opravné koeficienty, ale ty se budou do roku 2021 postupně snižovat. Dalším problémem automobilek je skutečnost, že v důsledku tažení proti turbodieselům a hrozby zákazů jejich použití v centrech měst se zákazníci vracejí k zážehovým motorům, což znamená nárůst flotilových emisí CO2.
 
Vlivné ekologické organizace, jako je Rada pro čistou dopravu ICCT, tak prosadily své nároky na tvrdší limity. Tvrdí, že cíle EU v oblasti klimatu (tj. snížení celkových emisí CO2 do roku 2030 v porovnání s rokem 1990 o 40 %) lze dosáhnout pouze díky ambicióznějším cílům. Německá Environmental Aid dokonce požadovala snížení emisí CO2 od roku 2021 do roku 2030 o 75 %.
 
Rozhodnutí výboru musí nejprve příští měsíc schválit Evropský parlament předtím, než začnou jednání s členskými státy. Ta nebudou snadná, neboť země se silným automobilovým průmyslem, jako jsou Německo, Francie nebo Itálie, ale i země V4, se obávají ztráty pracovních míst a zastavení ekonomického růstu. Konečné rozhodnutí pravděpodobně padne až příští rok.
 
Automobilky bijí na poplach
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) v reakci na výsledek hlasování Evropského parlamentu o budoucích cílech týkajících se CO2 pro automobily a dodávky bije na poplach. „Rozhodnutí Výboru pro životní prostředí nás velmi znepokojuje. Velmi přísné požadavky na snížení emisí jsou zcela nerealistické, protože by vyžadovaly masivní a náhlý posun k elektromobilitě. Rámcové podmínky pro takovýto seismický posun vůbec nejsou vytvořeny a spotřebitelé nejsou v této fázi připraveni plně přejít na elektrický pohon,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.
 
Jonnaert dodal: „Dovolte mi to vyjádřit jasně: jsme plně odhodláni posunout se směrem k mobilitě s nulovými emisemi. Tento přechod však musí být uskutečněn v tempu, které je zvládnutelné. Je to důležité nejen pro naše odvětví a jeho zaměstnance, ale i pro spotřebitele, kteří mají v úmyslu skutečně tato vozidla kupovat, ale i pro členské státy, které budou mít obrovskou práci, aby zajistily dostatečnou infrastrukturu dobíjecích stanic.“
 
ACEA rovněž upozorňuje, že postoj Výboru pro životní prostředí, který vedl k tomuto návrhu, není reprezentativní pro celý Evropský parlament. Zcela kontrastuje s postoji ostatních zúčastněných výborů (ITRE a TRAN).
 
„Doufáme, že Evropský parlament využije příležitosti k tomu, aby tento návrh znovu přezkoumal a aby jej víc přiblížil k realitě. Čekáme na hlasování při plenárním zasedání příští měsíc, abychom zjistili, jaký bude postup Parlamentu jako celku při jednáních v rámci trialogu,“ uvedl Jonnaert.
 
Protichůdné postoje v Německu
Také Asociace německého automobilového průmyslu (VDA) rozhodnutí Výboru pro životní prostředí ostře kritizovala. „Hlasování překonává technickou a ekonomickou realitu. Navrhované cíle nejsou v tomto období proveditelné a povedou ke ztrátě mnoha pracovních míst v Evropě. Dokonce překonává i návrh Komise EU, který je velmi ambiciózní a postačující k dosažení cílů v oblasti klimatu. Výbor pro životní prostředí klade náročné požadavky, ale neposkytuje odpovědi na otázku, jak může transformace k mobilitě šetrné ke klimatu uspět. Tyto požadavky jsou v rozporu s politickým cílem posilování růstu a zaměstnanosti v Evropě,“ řekl prezident VDA Bernhard Mattes.
 
Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová (SPD) ovšem za rozhodnutím Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu stojí: „Kompromis ve Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu je dobrým základem: nízké emise CO2 přinesou prospěch pro klima i spotřebitele, kteří spotřebují méně pohonných hmot ve svých vozech.“ Ona sama by dokonce upřednostnila snížení o 50 % do roku 2030.