konference k deregulaci stk | Aktuality | autoweek.cz

Konference k deregulaci STK

Konference k deregulaci STK

25.09.2019 | | Aktuality

V sále Poslanecké sněmovny se uskutečnila Konference o zrušení regulace a linek STK. Poslanec Jiří Bláha (nestraník za ANO) podpořil deregulaci STK a vyzval zúčastněné strany k jednání jak oblast technických kontrol vozidel nejlépe reformovat

Poslanec Jiří Bláha podpořil nedávný dopis Mgr. Jakuba Kopřivy z MDČR poslancům, v němž podporuje deregulaci a zrušení předepsané formy a rozměrů pracoviště ze zákona 56/2001 Sb. Přitom vyzval všechny zúčastněné strany z branže k jednání nad nejlepším možným modelem jak systém technických prohlídek reformovat, aby vykazoval lepší výsledky kontrol a přitom méně zatěžoval jak konečné spotřebitele a dopravu, tak i autoservisy, tedy v souladu s tím, na co ASEM dlouhodobě poukazuje.
              
Jako první krok k nápravě zvolil konferenci o STK, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny ve velkém jednacím sále za účasti zástupců majitelů STK na straně jedné, autoservisů na straně druhé a k tomu dalších dotčených organizací, které mají k oběma skupinám neutrální postoj, ale kroky ke zlepšení by také uvítaly.
 
Zájem o téma a účast na konferenci byla vysoká a výměny názorů byly občas i emotivní, čemu se není možné divit. Nicméně konference přinesla i spoustu objektivních názorů, které by měly být podkladem pro další schůzky, na nichž by se všechny problematické body měly projednat a výsledek jednání nakonec i byl představen Ministerstvu dopravy jako základ pro další úpravy předpisů spojených s kontrolami. Je totiž jasné, že u prostého zrušení regulace a předepsané formy pracoviště nemůže zůstat a Ministerstvo dopravy uvítá podporu při řešení této problematiky představením návrhů od lidí, kteří mají maximální zkušenosti z praxe.
 
​Jak zmínil poslanec Jiří Bláha po jednání ASEM: „S kvalitou kontrol při porovnání se statistikami s jinými zeměmi, kterým se chceme přiblížit, nemůžeme být spokojeni. Je však potřeba zvážit všechny aspekty aby změny vedly správným směrem a neměly spíše opačný efekt, když by při rozvolnění mohly nahrát i společnostem a novým hráčům v této oblasti, pro které by bylo ekonomičtější kontrolu obcházet. Musíme mít funkční nástroj abychom pak tyto hříšníky mohli efektivně dopadnout a potrestat. V neposlední řadě je však třeba myslet i na spokojenost zákazníků, kteří by systémem neměli být zbytečně zatěžováni, stejně tak i na přetíženou dopravu, která současným systémem zbytečně trpí a navíc zbytečně zatěžuje autoservisy, které mají s údržbou vozidel již tak dost práce a potýkají se s dalšími problémy, které denně musí řešit. Při současném stavu na trhu práce je tento stav jednoduše neudržitelný.“
 
Za ASEM se s jeho názorem ztotožňujeme a budeme se těšit na další jednání, na které by se nemělo dlouho čekat. Nadále budeme situaci sledovat a snažit se hájit zájem našich členů.
 
Za ASEM Michal Fleischhans (zástupce ředitele)