kontrola kvality v tpca | Aktuality | autoweek.cz

Kontrola kvality v TPCA

Kontrola kvality v TPCA

16.10.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Automobily z kolínského závodu TPCA zdobí mimořádná hospodárnost ale také vysoce nadprůměrná kvalita produkce. Důležitý podíl na tom samozřejmě má i kontrola kvality a průběžné testování vyráběných vozů na testovací dráze TPCA než jdou vozy k zákazníkům.
Městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1 se u Kolína začaly montovat v únoru 2005. Za uplynulých 10 let bylo do března 2015 vyrobeno celkem 2 570 000 vozů Toyota Aygo, Peugeot 107/108 a Citroën C1. V roce 2014 to bylo 203 105 automobilů, což znamenalo meziroční nárůst o 9,7 %. Rekordní byl rok 2009, kdy bylo vyrobeno celkem 332 489 vozů.
 
V současné době se na výrobě vozů, vyznačujících se spolehlivostí a nízkou spotřebou, podílí 3000 zaměstnanců. Vzhledem k opětovnému růstu výroby začala TPCA opět nábor nových pracovníků.
 
Ochrana přírody je zde velkou prioritou. Tato filozofie začíná u každého zaměstnance a prostupuje celou továrnou. Během výrobního procesu i v automobilech se používají nejekologičtější technologie. Od začátku výroby v roce 2005 se podařilo snížit energetickou náročnost výroby o více než polovinu.
 
V TPCA vyrábí malé vozy maximálně přizpůsobené k hospodárné jízdě v hustém městském provozu. Vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 mají mnoho společných parametrů. Všechny tři splňují nejpřísnější měřítka kvality, která jsou při výrobě klíčová.
 
Po všech procesech výroby, kde se auta rodí ze svitku plechu na lisovně, přes svařovnu, lakovnu a finální montáž, se vozy vydají na kontrolu kvality, kde je specialisté pečlivě prověřují před tím, než opustí TPCA a dostanou se ke svým zákazníkům.
 
Závod TPCA totiž zajišťuje komplexní kvalitu počínaje vstupními díly od dodavatelů až po finální produkt. Hlavními zásadou je nepropustit závadu - automobil nesmí opustit brány TPCA s byť sebemenší vadou. Neméně důležitá je také transparentnost.
 
Každá závada je dokonale vyšetřena a zpětná vazba jde k jejímu původci, ať je to dodavatel, některá z částí výroby v TPCA nebo konstrukce. Každá zjištěná závada se detailně analyzuje. Důležité je závadu nejen odstranit, ale také předejít jejímu opakování.
 
Aby bylo možné tyto přísné standardy dodržet, putuje auto nejdříve do statické inspekce, kde zaměstnanci prohlíží vozy jedoucí po páse a odhalují závady na interiéru i exteriéru a kontrolují specifikaci.
 
Na konci statické inspekce je nastartován motor a následuje dynamická (funkční) inspekce - seřízení světlometů, kontrola motoru, brzd, akcelerace. Nechybí samozřejmě ani kontrola těsnosti jak provozních kapalin v  takzvané “jámě”, tak i karoserie - za tímto účelem putují vozy do sprchy.
 
Tím základní část kontroly končí a vozy se přímo na oddělení kontroly kvality připravují pro dopravu k zákazníkům. Teprve po všech kontrolních úkonech přebírá vozy dopravní společnost Gefco, která posléze zajišťuje jejich dopravu k zákazníkům.
 
Na to, aby vše probíhalo v pořádku, dohlíží audit kvality. Namátkou si vybírá vozy a testuje je v zátěži - na testovací dráze i na různých površích. Ve speciální laboratoři se měří emise i kontrolují materiály jednotlivých dílů.
 
Poslední část kontroly kvality - oddělení investigace - zjišťuje příčiny nalezených závad pro zajištění transparentní zpětné vazby původci daného problému. Ti nejzkušenější pracovníci zde analyzují specifické abnormality a výsledky svého zkoumání předávají zpět na výrobní shopy či dodavatelům.
 
  • Kontrola kvality v TPCA
  • Kontrola kvality v TPCA
  • Kontrola kvality v TPCA
  • Kontrola kvality v TPCA
  • Kontrola kvality v TPCA
  • Kontrola kvality v TPCA
  • Kontrola kvality v TPCA