koronavirus: automobilový průmysl eu čelí bezprecedentní krizi | Aktuality | autoweek.cz

Koronavirus: Automobilový průmysl EU čelí bezprecedentní krizi

Koronavirus: Automobilový průmysl EU čelí bezprecedentní krizi

22.03.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Tisková zpráva Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).
Vliv koronaviru na společnost a globální ekonomiku je bezprecedentní, což má závažné důsledky pro automobilový průmysl. Většina členů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) již oznámila dočasné uzavření závodů kvůli kolapsu poptávky, nedostatku dodávek dílů a vládním opatřením a současně čelí případům onemocnění Covid-19 a karanténě mezi svými zaměstnanci.
 
„Je zřejmé, že se jedná o nejhorší krizi, jaká kdy zasáhla automobilový průmysl,“ uvedl Eric-Mark Huitema, generální ředitel ACEA. „Když se zastaví veškerá výroba a maloobchodní síť se účinně uzavře, jsou nyní v sázce pracovní místa asi 14 milionů Evropanů. Vyzýváme proto k důrazným a koordinovaným opatřením na vnitrostátních úrovních i na úrovni EU s cílem poskytnout okamžitou podporu automobilovým společnostem, jejich dodavatelům a obchodníkům.“
 
„Oceňujeme již oznámená politická opatření, která poskytnou tolik potřebnou okamžitou podporu zaměstnancům i společnostem. Nyní však také potřebujeme naléhavý dialog s předsedkyní Evropské komise, abychom udělali dvě věci. Zaprvé, přijmout konkrétní opatření, aby se zabránilo nezvratné a zásadní škodě v tomto odvětví, a to trvalou ztrátou pracovních míst, kapacit a schopností inovací a výzkumu. Za druhé by se Evropa měla připravit na stimulaci oživení našeho odvětví, které bude klíčovým přispěvatelem k urychlenému oživení evropské ekonomiky jako celku,“ uvedl Huitema.
 
„Jsme připraveni spolupracovat s Evropskou komisí, národními vládami a dalšími zúčastněnými stranami na řešení této rozvíjející se krize,“ zdůraznil Huitema.
 
V době rychle se proměňující situace je také důležité udržovat v chodu výrobu a dodávky náhradních dílů jakož i servisní sítě. To je nezbytné nejen pro udržení životně důležité logistiky, ale také pro práci pohotovostních služeb, jako jsou sanitky, hasiči, orgány činné v trestním řízení, pomocné organizace a další veřejné (lékařské) služby.
 
Huitema dodal: „Za všech okolností musí být zaručen volný pohyb léčivých přípravků, potravin, paliv, zařízení a náhradních dílů po celé EU.“
 
V celé Evropské unii výrobci motorových vozidel provozují přibližně 229 výrobních a montážních závodů, kteří přímo ve výrobě zaměstnávají 2,6 milionu Evropanů. Širší automobilový průmysl poskytuje nepřímé a přímé zaměstnání 13,8 milionu lidí v EU.
 
„Zdraví lidí, kteří jsou páteří našeho průmyslu, a jejich rodin, je pro evropské výrobce automobilů prvořadé,“ zdůraznil Huitema.