krajský úřad: všech 70 žádostí o stk zamítnuto! | Aktuality | autoweek.cz

Krajský úřad: všech 70 žádostí o STK zamítnuto!

Krajský úřad: všech 70 žádostí o STK zamítnuto!

11.01.2018 | | Aktuality

Majitelé STK se konkurence bát nemusí. Výpočty „nasycenosti“, které dodali sami, se povedly na výbornou! Porážka 70:0 ukazuje, že první housle stále hrají stávající majitelé STK, kteří se ze všech sil brání jakékoliv konkurenci. A zákon si proto raději upravili sami.
Novely Zákona 56/2001 Sb. a Vyhlášky 305/2001 Sb. neobsahují hlavní opatření ke zlepšování kvality ovzduší. V metodice není ani slovo o odhalování vybouraných filtrů. Místo toho se na devíti stranách zabývaly ochranou dosavadních STK, aby jim nevznikla konkurence. To se číslem všech 70 zamítnutých žádostí podařilo.
 
Vedoucí dopravně správních agend ve středočeském kraji Bc. Jaroslav Malý nás písemně informoval, že v minulém roce bylo podáno celkem 70 žádostí o zřízení nových STK, ale, bohužel, úplně všechny byly zatím zamítnuty (jeden okres ještě není uzavřen). ​Výpočet nové regulace „Chytrá horákyně“ poslance Kolovratníka dokonale ztroskotal.
 
Další faux pas poslanců okolo Kolovratníka (ANO): Jak do zákona č. 56/2001 Sb., tak do Vyhlášky č. 302/2001 Sb., se duplicitně dostala dvě naprosto stejná znění o povinnosti zřizovat jen velkokapacitní průjezdní linky pro nejméně tři vozidla dlouhá nejméně 26 metrů - ale i to v Česku projde.
 
Podle někdejšího šéfa legislativního odboru MDČR Mgr. Vavřiny: „V zákoně nemá konkrétní technický popis s parametry linky co dělat. Zákon má určit rámec, nikoliv detaily. Nezbývá mi než konstatovat, že STK provádí na všech frontách asi velmi kvalitní lobby. Není v naší moci to změnit, je to vůle volených poslanců.“
 
ASEM požádal ještě před druhým čtením právě poslance Kolovratníka, aby zde stál namísto rozměrů a popisu „průjezdní linka nejméně pro tři vozy“ jen neutrální výraz „pracoviště“. On to sice slíbil, ale právě proto prosadil opak, prý aby byla pravidla v zákoně zakotvena pevněji. Zrada! Kolovratník s poslanci okolo sebe porazil dokonce i protinávrh svého spolustraníka (ANO) ministra Ťoka (ten byl pro deregulaci).
 
Proč SME smí opravovat a seřizovat a STK opravovat nesmí?
To nikdo nevysvětlí. Takovouto kombinaci v civilizovaném západním sousedství nenajdeme. I vysokou mírou možné korupce v systému tak kulháme za skutečně volnou soutěžní západní Evropou.
 
Česká republika se mimo jiné dopouští neplnění povinností k Evropské komisi. Od 20. 5. 2017 jí totiž Ministerstvo dopravy stále ještě dluží splnění závazků definovaných Evropskou směrnicí 2014/45/EU. České republice hrozí opět sankce z prodlení plnění povinností.
 
Ministerstvo dopravy však řeší jiné zájmy. Je prakticky řízené lobby STK podpořených pověřenou technickou zkušebnou v přímém střetu zájmů a politický vliv na udržení stávajícího stavu je na všech důležitých postech enormní.
 
Přesto v loňském roce ASEM dokázal s pomocí ministra dopravy Dana Ťoka zachránit celý řemeslný stav opravářů emisních systémů před jejich zánikem plánovaným a řízeným mocnými lobbisty STK. Tenkrát se jim díky našim aktivitám nepodařilo v Česku zmanipulovat informace ze směrnice 2014/45/EU a naplánovat zánik samostatných emisních stanic u autoopraven do roku 2022. Tuto možnou variantu jsme tehdy slyšeli např. z úst úředníka odboru 150 MDČR Počty.
 
Budoucnost oprav a získání kontrolního protokolu na jednom místě tak, jak je známe Německa, Velké Británie, Rakouska, Francii a jiných evropských zemí, je pro nové a volně, bez regulace vnikající emisní stanice stále ještě otevřená. Záleží na síle asociace, které se podaří přesvědčit autoopraváře k silnější podpoře než doposud. Nově vznikající STK mají však díky regulaci tabu.
 
A nakonec: zavedení CIS vítáme. Přinese mnoho cenných statistických informací, které byly doposud vycucané z prstu. CIS je nesporný krok k vrácení smyslu kontrolám, jen se musí zbavit svých děr, protože podvodům zatím příliš nebrání, naopak zastavuje i vozidla, která jsou v pořádku.

Text ASEM (Asociace emisních techniků a opravářů)