kritická situace v dodávkách surovin | Aktuality | autoweek.cz

Kritická situace v dodávkách surovin

Kritická situace v dodávkách surovin

20.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zásoby kobaltu by se mohly spotřebovat do jedenácti let a zabezpečení dodávek více než 20 důležitých surovin je na velmi kritické úrovni. Ukazuje to studie Institutu pro německou ekonomiku IW.
Podle studie Institutu pro německou ekonomiku IW se situace u mnoha surovin se za poslední desetiletí rapidně zhoršila, takže zabezpečení dodávek více než 20 důležitých surovin pro průmysl je nyní velmi kritické. „Dodávky kobaltu, lithia a grafitu, které jsou důležité pro akumulátory elektromobilů, jsou vysoce rizikové a dodávky platiny, iridia a niklu by se mohly stát úzkým hrdlem pro výrobu vodíku a energetická transformace nebude úspěšná bez vodíku,“ varoval uvedl generální ředitel IW-Consult Karl Lichtblau.
 
„Pro 36 milionů nových elektromobilů v roce 2030 bude nezbytná kapacita akumulátorů 1300 GWh. Známé zásoby kobaltu by však při dnešní předvídatelné poptávce vystačily pouze na 11 let. Není to důvod k panice, ale varovný signál, že musíme něco udělat na všech úrovních. Technický pokrok by se neměl podceňovat, nicméně musíme být realisty,“ řekl Karl Lichtblau. Na bezkobaltových akumulátorech se pracuje.
 
Asociace bavorského hospodářství VBW, která si studii objednala, vyzvala k podpoře surovinových partnerství s dalšími zeměmi v oblasti zahraniční politiky a rozvojové pomoci. „Průmyslová politika jednotlivých států nebo nestabilní politické podmínky přispívají k nejisté dodávce surovin pro naši ekonomiku. Aby se snížila závislost, ekonomika musí recyklovat více surovin,“ uvedl generální ředitel VBW Bertram Brossardt.
 
Mnoho kovů nebo minerálů se nachází jen v několika zemích mimo Evropu. Navíc Čína a další rozvíjející se země potřebují pro svůj růst spoustu surovin. To zvyšuje poptávku. Účinnost zdrojů a recyklace se musejí podporovat výzkumem. Kromě cílené inovační politiky je zásadní pro zajištění dlouhodobých surovin také udržování otevřených trhů se surovinami a rozvoj substitučních a recyklačních strategií.
 
I současný nedostatek surovin a růst cen způsobily zastavení výroby: „Poptávku nelze uspokojit, přestože knihy objednávek jsou plné. Spolehlivý nákup surovin proto musí být naléhavě na pořadu dne zahraniční politiky,“ řekl Brossardt.