kritika podpory nákupu elektromobilů | Aktuality | autoweek.cz

Kritika podpory nákupu elektromobilů

Kritika podpory nákupu elektromobilů

24.08.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Německý institut IfW Kiel kritizuje státní pomoc spolkové vlády v souvislosti s následky koronaviru včetně zvýšení podpory nákupu elektromobilů.
Podle analýzy Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW Kiel) „Podpora dotací po Coroně?“ může podpora spolkové vlády 40 miliard eur poskytovaná firmám ve snaze podpořit jejich činnost po krizi vyvolané pandemií koronaviru ve skutečnosti poškodit ekonomiku. Přibližně 4,4 miliardy nebo 2,6 % celkového balíčku lze dokonce klasifikovat jako škodlivé pro ekonomiku jako celek a měly by být odstraněny bez náhrady. Jedná se konkrétně o zvýšení prémie na nákup elektricky poháněných automobilů na 9000 eur (celkem 2,2 miliardy eur), program výměny vozového parku (0,2 miliardy eur) a bonusový program pro budoucí investice výrobců a dodavatelů motorových vozidel (2 miliardy eur).
 
„Jednostrannou a masivní podporou elektromobility stát znevýhodňuje alternativní koncepty pohonu, které se později mohou ukázat jako výhodnější. Tento bonusový program dotuje pouze automobilový průmysl a jeho dodavatele. Ostatní důležitá hospodářská odvětví z toho nemají prospěch,“ říká jeden z autorů analýzy Claus-Friedrich Laaser.
 
Autoři analýzy hodnotí kriticky i dotace směřující ke snižování emisí CO2. „Problematický není cíl zvýšení ochrany klimatu, ale směřování těchto opatření. Propagace jednotlivých technologií nebo chování není efektivní. Jednotná cena CO2 ve všech odvětvích by byla mnohem efektivnější a nákladově efektivnější,“ říká Laaser.
 
Podle analýzy je část dotací ve výši 21,3 miliardy eur (12,7%) kontroverzní a existují argumenty jak pro, tak proti těmto opatřením, nebo mohou být tyto prostředky vynaloženy efektivněji. Platí to například pro národní vodíkovou strategii (7 miliard eur). „Je nevhodné, aby byly dotace určeny pouze jediné konkrétní technologii, nicméně se tím oslabuje předchozí jednostranná podpora elektromobility. Z makroekonomického hlediska by však bylo vhodnější takové financování, které je zcela otevřené pro jakékoliv technologie,“ říká Laaser.
 
Pomoc poskytovaná malým a středním společnostem na zajištění jejich existence (25 miliard eur) by měla být hodnocena jako kompenzace za zakázanou hospodářskou činnost, zatímco podpora digitální infrastruktury a digitální transformace (1 miliarda eur) podporuje strukturální změny v ekonomice jako celku. Dočasné snížení DPH (20 miliard EUR) nevnímá IfW Kiel jako dotaci, protože se tím snižují daňové úlevy zaměřené na DPH.