průměrná mzda v autoprůmyslu roste | Aktuality | autoweek.cz

Průměrná mzda v autoprůmyslu roste

Průměrná mzda v autoprůmyslu roste

18.03.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Průměrná mzda v autoprůmyslu se přiblížila hodnotě 32 000 Kč. Počet pracovníků ve firmách se zvýšil o více než 3500 osob.
Průměrná mzda celkem 112 877 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP v roce 2014, dosáhla hodnoty 31 867 Kč, což je o 24 % více než činí celorepublikový průměr za uplynulý rok zveřejněný Českým statistickým úřadem.
 
Průměrná mzda v kategorii dělnických profesí (celkem za 82 735 zaměstnanců) dosáhla v roce 2014 hodnoty 26 284 Kč. Je to o 2,33 % více než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku.
 
Rovněž tak ve většině krajů přesahují mzdy ve firmách AutoSAP regionální průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomoravský kraj.
 
Počet pracovníků ve firmách AutoSAP (kmenových zaměstnanců) v konci roku 2014 činil 112 877 osob, což je o 3573 osob (o 3,27 %) více než v roce 2013. Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých firmách byl rozdílný a odvíjel se především od zakázkové náplně firem.
 
V souhrnu za základní skupiny firem ale nedošlo k žádným dramatickým posunům. U výrobců vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků oproti konci roku 2013 zvýšil o necelých 1,5 % (o 492 osob) a u dodavatelů (101 firem) činil nárůst cca 4 % (o 2894 osob). Nárůst byl podchycen i u tzv. účelových organizací (32 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,6 % (to je o 187 osob).
 
Nejvíce automobilový je Středočeský kraj, kde podíl zaměstnanců ve firmách AutoSAP tvoří 9,2 % zaměstnanců celého kraje. Následuje Liberecký kraj (8,6 %) a kraj Vysočina (5,7 %).
 
„Za uplynulých pět let se počet pracovníků ve firmách AutoSAP zvýšil o více než 7500 osob. Pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR a zejména růst počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období“, konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.   
 
  • Průměrná mzda v autoprůmyslu roste
  • Průměrná mzda v autoprůmyslu roste
  • Průměrná mzda v autoprůmyslu roste
  • Průměrná mzda v autoprůmyslu roste