loučeň ožila elektromobilitou | Aktuality | autoweek.cz

Loučeň ožila elektromobilitou

Loučeň ožila elektromobilitou

15.03.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Největší tuzemští odborníci z oblasti elektromobility představili v Loučni své vize o budoucnosti a možnostech elektrického pohonu v dopravě. Hlavním partnerem 4. ročníku tradiční konference o čisté mobilitě byla letos Skupina ČEZ.
Hlavním partnerem 4. ročníku tradiční konference o čisté mobilitě v České republice byla Skupina ČEZ – provozovatel nejrozsáhlejší sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v ČR. Skupina ČEZ v průběhu letošního a příštího roku vybuduje v ČR další desítky veřejných stanic, zejména rychlodobíjecích. Více než 40 jich vznikne díky grantu z evropského programu Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.  
 
Bude letošní rok znamenat tolik očekávaný průlom a definitivní bod zvratu v penetraci elektromobilů na českých silnicích? Co na to automobilky a stavitelé dobíjecí infrastruktury? A jak zareagují další alternativní pohony? Na podobné otázky hledalo odpověď setkání v Loučni.
 
„Objemy registrací nových elektromobilů v prvních dvou měsících letošního roku dávají naději na další růst. Jako provozovatel největší sítě dobíjecích stanic v České republice bychom tento růst chtěli znovu výrazně podpořit výstavbou nové dobíjecí infrastruktury, která umožní elektromobilům plynulejší pohyb i mezi největšími městy,“ uvedl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík, jeden z přednášejících na konferenci.
 
„Cílem společného setkání v Loučni je nejenom představit aktivity jednotlivých resortů v oblasti podpory čisté mobility, shrnout plnění úkolů, které vyplývají z Národního akčního plánu čisté mobility, ale zejména připravit půdu pro aktualizaci stávajícího Národního akčního plánu čisté mobility. Letošní zima jasně ukázala, že silniční doprava zejména ve městech je hlavním zdrojem emisí zdraví škodlivých látek do ovzduší. Např. v Praze se silniční doprava podílí na celkových emisích jemných prachových částic PM2,5 z více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %. Nepochybně tak musíme rozvíjet a podporovat různé formy alternativní dopravy a související infrastruktury,“ uvedl Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí ČR.
 
Elektromobilita v ČR: nejtěžší je dosažení první tisícovky
Po loňských 271 nových registracích přibylo letos v lednu a únoru v ČR dalších 68 nových elektromobilů. Od začátku roku 2012 tak na českých silnicích začalo jezdit 1067 elektromobilů, nejvíc (367) jich bylo zaregistrováno v roce 2015.
 
Při uvažovaném průměrném nájezdu jednoho vozu cca 15 000 km ročně se celková spotřeba elektřiny pro tento objem elektrických aut pohybuje kolem 2,3 milionu kWh, tj. ekvivalent roční spotřeby 1000 domácností.

Realita nenaplňuje prognózy
Vývoj registrací je zatím hodně vzdálen prognóze společnosti Roland Berger, která předpokládá v roce 2020 v ČR roční prodej až 7000 vozidel s elektrickým pohonem, tedy asi 3 % trhu a jen malé zaostávání za zeměmi západní Evropy, kde se tento podíl očekává mezi 5 a 10 %. Ani vývoj v Evropě tomuto trendu zatím nijak nenasvědčuje – registrace nových elektromobilů vloni zůstaly těsně pod hranicí 100 000 vozidel při celkovém trhu 15,1 milionu aut, což představuje tržní podíl 0,7 %. Přitom v loňském roce se nabízely velké dotace zájemcům o elektromobily na nejvýznamnějším evropském trhu v Německu.
 
Klíčová je infrastruktura
Národní akční plán (NAP) Čistá mobilita počítá v následujících letech s rychlým rozvojem počtu plnících a nabíjecích stanic po celé České republice. Projekt Elektromobilita ČEZ, který je součástí širší nabídky společnosti ČEZ ESCO, reaguje na tento trend výstavbou sítě veřejných dobíjecích stanic. Z celkových 71 jich je 26 rychlodobíjecích; zbytek sítě tvoří tzv. stanice normálního dobíjení.
 
Další veřejné rychlodobíjecí stanice vybuduje Elektromobilita ČEZ v letech 2017-18 na hlavních tazích napříč Českou republikou. Celkem 42 stanic, umožňujících dobití většiny běžné kapacity baterií za 20 až 30 minut, vznikne díky grantu z evropského programu CEF. Nad rámec těchto stanic bude vybudována také jedna lokalita kombinující integraci dobíjecích stanic, systému pro ukládání energie a výroby z obnovitelného zdroje.