mastercard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v čr | Aktuality | autoweek.cz

MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR

MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR

27.06.2014 | Rybecká Ivana | Aktuality

MasterCard představil nové možnosti řešení plateb ve veřejné dopravě v České republice.

V rámci 7. ročníku projektu MasterCard česká centra rozvoje s MasterCard na vhodných řešeních pro veřejnou dopravu v České republice spolupracuje Středisko regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

V analýze, kterou v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje zpracovala Vysoká škola ekonomická v Praze, se uvádí, že v roce 2013 přepravila veřejná hromadná doprava v ČR 2,7 miliardy osob. Z toho 518 milionů osob přepravila autobusová a železniční doprava, zbytek připadá na městskou dopravu. Veřejná doprava je proto významným tématem na národní i regionální úrovni.

 

Situace v České republice

„Aktuálně v regionální veřejné dopravě existuje 11 krajských a tři meziměstské systémy integrované dopravy, které pokrývají 70 % území České republiky, integrující více než 200 dopravců a 112 systémů městské hromadné dopravy. V systémech existují výrazné odlišnosti jak v hloubce integrace, tak i platebních způsobech,“ říká obchodní ředitelka MasterCard pro Českou republiku a Slovensko Martina Kirchrathová.

 

„Regionální veřejná doprava v České republice je roztříštěná, to je neefektivní. Vzájemně nekompatibilní řešení jsou hrozbou pro další rozvoj a vyšší komfort ve veřejné dopravě,“ dodává Milan Damborský z Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Pět z těchto integrovaných dopravních systémů má vlastní karty, například Opencard v Praze nebo Plzeňská karta v Plzni. Řada dopravců má vlastní karty. Vedle toho mají cestující možnost platit za jízdenky pomocí SMS a různých mobilních aplikací.

 

Bankovní karty v ČR zatím nelze použít pro platbu v automatu na jízdenky ani přímo v dopravních prostředcích. Dnes, kdy si lidé stále více zvykají a preferují bezhotovostní, a nyní již i bezkontaktní, platby, je to mnoha cestujícími vnímáno jako nepohodlné.

 

Bezkontaktní řešení MasterCard pro oblast dopravy

Společnost MasterCard má velmi bohaté zkušenosti se zaváděním bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě v různých zemích světa již od roku 2005, kdy poprvé představila co-brandovanou hybridní platební kartu na Tchaj-wanu ve spolupráci s Taipei Smart Card Corporation. Ta platila nejen na všech linkách veřejné dopravy ve městě Tchajpej, ale šlo s ní i nakupovat v obchodech.

 

Od té doby společnost MasterCard podobným způsobem zavedla úspěšná řešení pro městská dopravní centra v dalších zemích Asie a Tichomoří, Kanadě, Latinské Americe a Karibiku nebo ve Spojených státech. V Evropě to je například ve Francii, Itálii, Velké Británii, Turecku, Rusku, Polsku a na Slovensku, kde se podílela na projektu Bratislavské městské karty.

 

Bratislavská městská karta je vydávána od začátku roku 2011 a má nejen aplikaci pro veřejnou dopravu, ale lze s ní uplatnit slevu na vstupném do městské zoo, do galerií a muzeí i u obchodních partnerů. Rovněž slouží jako průkazka do knihovny.

 

„Inovativní řešení bezkontaktních plateb s technologií Paypass se uplatňují v dopravních systémech po celém světě hned z několika důvodů. Nabízejí totiž příležitosti ke snížení provozních nákladů, zvládání rizik a finančního řízení dopravních podniků, zároveň také přispívají k větší plynulosti dopravy a pohodlí pro cestující,“ vysvětlila Martina Kirchrathová.

 

Využít se dají jak v metru, tak v příměstských vlacích, v tramvajích, autobusech, taxících, na trajektech, v parkovacích zařízeních a u mýtných stanic.

 

Výhodou řešení společnosti MasterCard je i to, že globální strategie pro oblast dopravy podporuje celou řadu řešení, například hybridní, co-brandované, retailové či předplacené. Tato řešení lze upravit pro mnoho různých akceptačních scénářů, z nichž každý má složité specifické nároky. Každé řešení přitom nabízí výhody plynoucí z projektové koordinace, rychlosti, bezpečnosti, ale také zapojení marketingu sítě MasterCard. V neposlední řadě zapojení otevřených standardů MasterCard limituje korupční prostor a městu i dopravním podnikům poskytuje flexibilitu ve volbě dodavatelů.

  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR
  • MasterCard nabízí řešení pro veřejnou dopravu v ČR