matthias mueller představil další kroky koncernu volkswagen | Aktuality | autoweek.cz

Matthias Mueller představil další kroky koncernu Volkswagen

Matthias Mueller představil další kroky koncernu Volkswagen

29.10.2015 | | Aktuality

Volkswagen se dívá za rámec aktuální krize. Nejvyšší prioritu má podpora zákazníků. Nová strategie bude představena v roce 2016.
Předseda představenstva společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft Matthias Mueller představil pět nejdůležitějších kroků pro novou orientaci koncernu.
 
„Musíme zaměřit pohled nad rámec aktuální situace a vytvořit předpoklady pro to, aby se mohl Volkswagen úspěšně rozvíjet,“ řekl Mueller ve středu ve Wolfsburgu.
 
Mueller představil pětibodový plán, jehož prostřednictvím chce zajistit, aby Volkswagen patřil i v budoucnosti mezi vedoucí výrobce automobilů na světě. Mueller je přesvědčen, že „Volkswagen vyjde ze současné situace silnější než kdy dřív.“ A dodal, že v příštím roce představí pilíře „Strategie 2025“.
 
Předseda představenstva koncernu Volkswagen uvedl, že jeho nejdůležitější prioritou je pomoc zákazníkům, kteří jsou dotčeni situací kolem vznětových motorů. „Kolem našich zákazníků se točí veškerá práce našich 600 000 zaměstnanců po celém světě,“ řekl. Volkswagen intenzivně pracuje na efektivních technických řešeních. Realizace bude zahájena v součinnosti se Spolkovým úřadem pro silniční provoz KBA (Kraftfahrtbundesamt) v lednu 2016.
 
Druhou prioritou je nekompromisně důsledné pokračování a dokončení vyšetřování směřujícího k vysvětlení událostí. „Musíme najít pravdu a poučit se z ní,“ prohlásil Mueller. Volkswagen přitom provádí velmi pečlivé analýzy. Proto požádal nad rámec již známých kroků o podporu auditorskou společnost Deloitte. Podle Muellera musejí osoby, zodpovědné za příslušné události, počítat s tvrdými následky.
 
Třetí prioritou je zavedení nových struktur v koncernu Volkswagen. „Hlavní myšlenkou je více decentralizovat vedení našeho koncernu,“ řekl Mueller. Značky a regiony získají větší samostatnost. Představenstvo se bude starat mimo jiné o strategie společné pro všechny značky, aby bylo možné využívat synergie a efektivně vynakládat koncernové zdroje. „Důkladně prověříme aktuální portfolio více než 300 modelů, včetně přesného vyčíslení ziskovosti každého jednotlivého modelu.“
 
Matthias Mueller považuje za čtvrtou prioritu novou orientaci koncernové kultury a vedení. Usilování o dokonalost, připravenost zaměstnanců k pracovnímu nasazení a sociální odpovědnost v koncernu Volkswagen, to vše musí zůstat zachováno. Jsou však nezbytné změny ve stylu komunikace a zacházení s chybami: „Potřebujeme kulturu otevřenosti a spolupráce.“ Mueller požaduje po každém ve Volkswagenu také více odvahy, kreativity a podnikavosti.
 
Za pátou prioritu vyhlásil Mueller transformaci Strategie 2018 ve Strategii 2025. „Mnozí mimo společnost Volkswagen, ale částečně i u nás, nepochopili správně, že ve Strategii 2018 jde o mnohem víc než jen o počty vozů. Mnohé bylo podřízeno přístupu ‚výš, rychleji, dál‘, především ziskovost.“ Nejde však o to prodat o 100 000 vozidel více nebo méně než jiný velký konkurent. Jde o kvalitativní růst, řekl Mueller. V následujících měsících se bude pracovat na pilířích „Strategie 2025“, kterou koncern představí v polovině příštího roku.