mercedes-benz zpřísní podmínky pro výrobu akumulátorů | Aktuality | autoweek.cz

Mercedes-Benz zpřísní podmínky pro výrobu akumulátorů

Mercedes-Benz zpřísní podmínky pro výrobu akumulátorů

02.12.2020 | | Aktuality

Mercedes-Benz bude využívat kobalt a lithium pro své akumulátory výhradně z certifikovaných zdrojů a zásadně sníží podíl kobaltu.
Masové zavádění elektrického pohonu do vozů Mercedes-Benz je klíčovou součástí firemní strategie Ambition 2039 a předpokladem dosažení uhlíkové neutrality. S tím souvisí také odpovědná těžba surovin a jejich zpracování, které tvoří základ udržitelné modelové nabídky elektrických vozidel Mercedes-Benz. V tomto ohledu je nezbytné zajištění ochrany lidských práv a životního prostředí, a to v rámci celého výrobního řetězce: od těžby surovin až po hotový výrobek. V současné době se pozornost zaměřuje zejména kobalt a lithium, protože tyto kovy představují základní součást akumulátorů.
 
„Cílem vývoje společnosti Mercedes-Benz je výrazně zvýšit kapacitu akumulátorů prostřednictvím pokroku v oblasti specifické hustoty energie, zdokonalit vyspělost jejich výroby, významně zkrátit čas potřebný k nabití a dále omezit použití určitých surovin. V příští generaci článků akumulátorů se obsah kobaltu již omezuje na méně než 10 %. V budoucnu chceme použít post-lithium-iontové technologie založené na nové skladbě materiálů, abychom se zcela obešli bez surovin, jako je kobalt,“ říká Markus Schäfer, člen představenstva společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG, odpovědný za výzkum a vývoj.
 
Společnost Mercedes-Benz trvá na zavedení přísných standardů pro udržitelnost, kam se řadí všeobecně uznávaná Norma pro zodpovědnou těžbu, která je součástí tzv. Iniciativy pro zodpovědnou těžbu (IRMA). Společnosti, které budou chtít uzavřít kontrakt s koncernem Daimler, se budou muset zavázat, že v rámci vlastního dodavatelského řetězce budou získávat suroviny výhradně od těch společností, které jsou auditovány v souladu se standardy IRMA.
 
Země považované za vysoce rizikové nejsou z možnosti dodávat suroviny záměrně dopředu vyloučeny. Cílem tohoto přístupu je naopak zlepšit podmínky zaměstnanců v daných zemích a posílit jejich práva. V souladu se zásadou „působení místo zavržení“ chce společnost povzbudit místní ekonomiky a současně vyvinout tlak, aby byly přijaty vyšší standardy v oblasti ochrany lidských práv.
 
„Náš dodavatelský řetězec pro elektrické modely Mercedes-Benz prošel auditem v souladu s pokyny organizace OECD, a to až na úroveň samotné těžby surovin, ačkoliv se na získávání kobaltu přímo nepodílíme. Na základě získaných poznatků budeme instruovat dodavatele akumulátorů, aby v budoucnu odebírali kobalt a lithium výhradně z certifikovaných těžebních lokalit. Tímto přístupem však jdeme ještě o krok dál, protože jsme se zavázali, že budeme využívat jen ty těžebních zdroje, které jsou v souladu se standardy Iniciativy pro zodpovědnou těžbu. Tímto způsobem lze vedle dětské práce a řady dalších sociálních problémů minimalizovat také environmentální rizika při těžbě surovin. Vytváříme tím cestu pro čistý způsob získávání surovin, z čehož mohou profitovat i další subjekty na trhu. Do budoucna budeme pracovat pouze s těmi dodavateli, kteří splní tyto požadavky,“ dodává Markus Schäfer.