chevrolety připlouvají do koperu | Aktuality | autoweek.cz

Chevrolety připlouvají do Koperu

Chevrolety připlouvají do Koperu

29.01.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Chevrolet své vozy vyvíjí a vyrábí v zařízeních General Motors po celém světě. Do Evropy jsou tato vozidla distribuována z Jižní Koreje a Severní Ameriky přes námořní přístavy. Pro střední a východní Evropu to je prostřednictvím přístavu Koper ve Slovinsku.

Koper je třetím největším středomořským přístavem. Představuje nejkratší spojení s Dálným východem ale poslední dobou roste i význam dopravy do Afriky (tímto směrem odtud putují i vozy Škoda). Autoterminálem Koper nás provedl jeho ředitel kapitán Gregor Belič, který řadu let působil jako kapitán na lodi.

Koper má největší terminál pro přepravu automobilů v Jaderském moři a čtvrtý největší auto terminál ve Středozemním moři. V roce 2011 přístavem prošlo 446 366 vozidel, přičemž 227 648 vozů bylo vyloženo a 218 718 jich bylo naloženo. Rekord byl dosažen v roce 2008, kdy bylo obslouženo celkem 570 000 vozidel.

Chevrolet si přístav Koper vybral jako logistické centrum distribuce díky jeho geo-strategické poloze, protože odsud jsou nejkratší dopravní cesty směřující na trhy střední a východní Evropy. Výhodou Koperu je nejkratší dopravní vzdálenost z Dálného východu - cesta sem trvá 24 až 27 dní, tedy až o osm dní méně než do severomořských přístavů. Výhodou Koperu je i stabilní počasí - velká bouře omezující provoz zde nastává jen jednou za 15 let.

Automobily Chevrolet z korejských přístavů Inchon, Pusan a Gunsan do Koperu nejčastěji přepravuje společnost Höegh Autoliners, jeden z předních světových dopravců systémem Ro-Ro (Roll on - Roll off).
Z celkové lodní kapacity mezi 4000 a 6000 vozidly jich 1500 až 2000 z tohoto počtu (v závislosti na modelu) směřuje do přístavu Koper. Za hodinu je vyloženo asi 150 vozidel, což má na starosti 30 až 40 speciálně vyškolených řidičů v každé směně. Norma je 4-5 aut na řidiče za hodinu.
Z hlediska počtu vozidel Chevrolet využívá největší část z logistických služeb přístavu Koper včetně doplňkových služeb. Přístav Koper je jako výchozí bod pro vozy Chevrolet používán pro následující země: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.
Nové vozy Chevrolet po vyložení z lodi absolvují na vnějším parkovišti první kontrolu FPR (First Point of Rest). Následuje celní kontrola, ověření pojištění a dalších podkladů a příprava pro různé typy následné přepravy na místo konečného určení. Auta dále putují na kamionech, vlakem nebo lodí. Do 12 hodin cesty se dává přednost kamionové dopravě po silnici, do 24 hodin se využívá železniční přeprava, a to až do Polska. Vozidla v přístavu rovněž procházejí odkonzervováním, novou konzervací pro další dopravu a kontrolou před dodávkou PDI (Pre Delivery Inspection).
Operační práce na terminálu jsou plně automatizované s využitím laserového skenovacího zařízení. Všechny informace se shromažďují a kontrolují na počítačích v moderním IT středisku. Každý z kontrolovaných vozů Chevrolet má vlastní prostor v moderní, osvětlené garáži hlídané pomocí videa.
Práce řidičů je nesmírně náročná, úplně jiná než na silnici. Pro přijetí mezi řidiče musí uchazeč získat potvrzení o dobrém chování, absolvovat lékařskou prohlídku a mít řidičský průkaz pro příslušné kategorie po dobu nejméně tří let. Řidiči absolvují speciální vyškoleni pro přesun vozidel po terminálu.

Nejjednodušší manévr sestává z přesunu z jednoho parkovacího místa (skladu) na druhé. Práce na lodi je náročnější, protože vozidla musí být zaparkována tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího využití prostoru. Nejtěžší úkol spočívá v řazení automobilů do vlaků, které se obvykle děje jízdou na zpátečku aby se na vagóny bezpečně zaparkoval velký počet vozů.
Přepravní trasy jsou přesně definovány, stejně jako omezení rychlosti a přepravní pravidla. Rychlostní limit je 40 km/h na vnějších plochách (nebo méně pokud jsou nepříznivé meteorologické podmínky) a 10 km/h v prostoru garáží. Couvání bez dohledu externího asistenta je zde přísně zakázáno. Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost alespoň tří délek při jízdě v koloně a udržování alespoň jedné délky vozu při vyrovnávání vozidel. Vozidla jsou zaparkovaná s dodržením předepsaných odstupů. Každá automobilka si stanoví vlastní specifické podmínky pro skladování vozidel před další dopravou a kde se mají uložit klíčky. Každý výrobce proto vydává vlastní pokyny.
Vozy Chevrolet jsou zaparkované s kryty na sedadlech, v převodovce je zařazen první rychlostní stupeň a ruční brzda se nezatahuje. Klíčky jsou v přihrádce na dveřích řidiče. Každý automobil má rovněž připojen elektrický obvod k transportnímu zdroji aby se předešlo vybití baterie. Ochranné kryty se z automobilu odstraňují až když dorazí na konečné místo určení.

  • Chevrolety připlouvají do Koperu
  • Chevrolety připlouvají do Koperu
  • Chevrolety připlouvají do Koperu
  • Chevrolety připlouvají do Koperu
  • Chevrolety připlouvají do Koperu