miliony na propagaci alternativní dopravy | Aktuality | autoweek.cz

Miliony na propagaci alternativní dopravy

Miliony na propagaci alternativní dopravy

11.03.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Města dostanou od Ministerstva životního prostředí 20 milionů na osvětu a propagaci alternativní dopravy a čisté mobility.
Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil podporu z Národního programu Životní prostředí na vzdělávací programy, které veřejnosti poskytnou informace o přínosech takzvané čisté mobility. Jejím hlavním cílem je snižování emisí z dopravy. O podporu na osvětu si zažádala a získají ji hlavně města.
 
Dotaci na osvětové programy čisté mobility získalo celkem 16 úspěšných žadatelů. Ti si mezi sebou rozdělí celkem 20 milionů korun. Cílem všech projektů je informovat veřejnost o výhodách využití alternativních technologií v dopravě, využívání veřejné hromadné dopravy, výhodách alternativní a nemotorové dopravy a o dalších opatřeních pro zlepšení ovzduší ve městech.
 
„Díky osvětovým projektům se lidé dozvědí více o aktuálních možnostech a výhodách nemotorové dopravy a veřejné hromadné dopravy v daném městě a také o alternativních pohonech, třeba o rozdílu mezi LPG a CNG či o rychlém rozvoji na poli elektromobility. V neposlední řadě také o tom, jak ke zlepšení životního prostředí ve městech mohou přispět právě občané svým chováním a způsobem přepravy,“ komentuje schválené projekty náměstek ministra pro politiku životního prostředí Vladislav Smrž.
 
O dotace mohly žádat právnické osoby, které byly založeny k nepodnikatelským účelům, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky, svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, spolky nebo ústavy.
 
„Důležité je, že podpořené projekty budou propojeny s dalšími obdobnými aktivitami a programy, jako je například Evropský týden mobility. Cílem je seznámit širokou veřejnost s moderními způsoby ekologické dopravy a informovat o stanovištích a možnostech využívání výhodného krátkodobého parkování,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
 
Výše podpory na jeden podpořený projekt činí minimálně 300 000 a maximálně 2 miliony korun. Projekty budou realizovány v roce 2016. Maximální výši podpory lze čerpat do 80 % celkového rozpočtu projektu. Do druhé výzvy NPŽP se přihlásilo celkem 25 žádostí s celkovými náklady 25 milionů korun.