mladí američané opouštějí auta | Aktuality | autoweek.cz

Mladí Američané opouštějí auta

Mladí Američané opouštějí auta

01.07.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Americká společnost Frontier Group zjistila, že mladá generace Američanů nejen ztrácí zájem o auta, ale také s nimi přestává jezdit. Ukazuje se, že by auta nemusela být symbolem Ameriky na věčné časy.

Od 2. světové války každoročně rostla vzdálenost, kterou Američané najezdili se svými auty - v průměru o 1,8 % ročně. Od roku 2004, tedy ještě před nástupem krize, se tento růst zastavil. V roce 2011 Američané se svými auty ujeli o 6 % kratší vzdálenost než v roce 2004.

Mnohem zajímavější je zjištění, že mezi roky 2001 a 2009 poklesla vzdálenost ujetá v autech u mládeže ve věku 16 až 34 let, a to docela dramaticky - z 10 300 mil (16 600 km) na 7900 mil (12 700 km), tedy o plných 23 %. Tato takzvaná generace Y (Gen Y) má už jiné preference ve výběru způsobu dopravy i v tom, jak tráví volný čas. Z toho vyplývá i nutnost, aby vlády jednotlivých států Unie přehodnotily svou historickou strategii investovat do neustálého rozvoje dálniční sítě.

Mladí lidé volí stále více jiné způsoby dopravy než jejich rodiče. Počet těch, kteří dávají přednost alternativním způsobům dopravy, tedy chůzi, jízdnímu kolu nebo veřejným dopravním prostředkům, dosahuje ve věkové kategorii 18-34 let  45 %, zatímco u starších je to jen 32 %. V roce 2009 volilo chůzi  při svých cestách o 16 % více osob ve věkové kategorii 16-34 let než v roce 2001 a o 40 % více jich volilo veřejnou dopravu. Naopak v této věkové kategorii vzrostl podíl osob bez řidičského průkazu ze 21 na 26 %. Souvisí to i s tím, že mladí Američané dávají přednost životu v těsnější blízkosti k obchodním střediskům a restauracím nebo školám tak, aby vše snadno dosáhli prostředky veřejné dopravy. U stále větší části z nich je to i proto, že roste jejich snaha šetřit životní prostředí - jako vysvětlení to uvádí 16 % z nich, zatímco mezi staršími se v souvislosti s dopravou o životní prostředí zajímá jen 9 %.

Důvodů k menší potřebě jezdit autem je více. Jedním z nich jsou moderní komunikační technologie. Ty vedou k tomu, že mladí za zábavou už často nemusejí nikam jezdit. K tomu se přidává skutečnost, že díky webu, smartphonům a jiným komunikačním technologiím se zjednodušuje využívání veřejné dopravy bez zbytečných prostojů. Navíc se tím otevírají i zcela nové způsoby dopravy, jako je třeba sdílení aut či pronájem kol. Jízda autobusem či vlakem se stává mnohem přitažlivější i vzhledem k možnosti využívat čas na cestě opět ke spojení či práci, zatímco telefonování či posílání zpráv za volantem se v USA stále systematičtěji pronásleduje jakožto jedna z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod.

Významná ale je i skutečnost, že ve snaze zvýšit bezpečnost se získání řidičského průkazu v letech 1996 až 2006 podstatně zkomplikovalo kvůli požadavku absolvovat mnohem více jízd za volantem, což je samozřejmě také mnohem dražší. Dalším významným faktorem, který je třeba brát do úvahy, je zdvojnásobení ceny benzinu za sledované období.

Ať už jsou ale příčiny jakékoliv, je jasné, že tento trend by měl pokračovat i do budoucna. Jestliže se tedy automobilky snaží příslušníky generace Y oslovovat nejrůznějšími vymoženostmi ve svých autech, pak by se mnohem více měly zaměřit na to, aby mladí vůbec o auta projevili zájem.

Pokles zájmu mládeže o řízení není jen americkou specialitou. Institut pro výzkum dopravy university v Michiganu analyzoval v roce 2011 situaci ve 14 zemích. Zjistil, že v nejrozvinutějších zemích - ve Švédsku, Norsku, Velké Británii, Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji a Německu - klesá podíl mladých lidí s řidičským průkazem. Naopak rostoucí podíl mládeže s řidičským průkazem zaznamenali ve Finsku, Izraeli, Nizozemsku, Švýcarsku, Španělsku, Lotyšsku a Polsku.

Podobně klesá množství najetých kilometrů ve většině západoevropských zemí - konkrétně byl zjištěn v Belgii, Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku a Španělsku. Je ale velmi obtížné analyzovat jak se vyvíjí množství najetých kilometrů u mladých řidičů. V Německu ale zjistili, že v letech 1998 až 2008 vzrostl počet mladých domácností bez auta ze 20 % na 28 %.