mobilita budoucnosti: mercedes-benz vision urbanetic | Aktuality | autoweek.cz

Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic

Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic

24.09.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Mercedes-Benz Vans studií Vision Urbanetic na veletrhu užitkových vozidel IAA v Hannoveru prezentuje revoluční koncept mobility, který stírá rozdělení mezi přepravou osob a nákladu.
Základem konceptu je podvozek s elektrickým pohonem a funkcí autonomní jízdy, k němuž lze připevnit různé výměnné nástavby pro přepravu osob nebo nákladu. Vozidlo dlouhé 5,14 m nabízí nákladový prostor s délkou 3,70 m a objemem 10 m3 nebo může přepravit až 12 cestujících.
 
IT infrastruktura analyzuje poptávku a předvídá ji
Součástí nového konceptu je nová infrastruktura IT, která v reálném čase analyzuje nabídku a poptávku v definované zóně mobility. Vision Urbanetic na základě kompletního síťového propojení, vyhodnocování lokálních informací a inteligentnímu řízení dokáže analyzovat aktuální poptávku, ale také se z toho učí. Díky tomu je schopen předvídat budoucí poptávku a reagovat na ni. Proto lze optimalizovat procesy, zkracovat čekací nebo dodací lhůty a zabraňovat vzniku dopravních zácp. Díky sběru dat z řídicí jednotky Vehicle Control Center systém rozpozná například větší skupinu lidí v určité oblasti a může tam poslat vozidla, která rychle uspokojí zvýšenou poptávku.
 
Uchování objemu přepravy s méně vozidly
Mercedes-Benz Vans se studií Vision Urbanetic usiluje o dosažení ambiciózního cíle: přepravit v téměř nezměněné silniční infrastruktuře více osob a zboží pomocí menšího počtu vozidel, aby se snížilo zatížení městských center dopravou, klesly emise CO2 a zároveň byly uspokojovány nepřetržitě rostoucí požadavky na mobilitu a přání zákazníků.
 
Vision Urbanetic je proto jako kompletně síťově propojené vozidlo součástí ekosystému, v němž jsou digitálně předávány požadavky na mobilitu jak logistickým společnostem, tak podnikům městské hromadné dopravy i soukromým zákazníků. To otvírá nové možnosti pro využívání zdrojů. Různé společnosti z různých odvětví mohou poptávat dopravu pro definovanou dobu a oblast. Vision Urbanetic tyto požadavky spojí a uspokojí pomocí flexibilní flotily vozidel.
 
Různé nástavby pro dopravu osob a zboží
Vision Urbanetic flexibilitu dosahuje různými výměnnými nástavbami. Výměna modulu probíhá automatizovaně za necelé dvě minuty. Předpokladem je podvozková platforma s funkcí autonomní jízdy, k níž se příslušná nástavba připevní. V podvozku jsou umístěny všechny systémy nezbytné k provozu vozidla. Autonomní podvozek může dojet na požadované místo i bez nástavby.
 
Jako vozidlo pro sdílení jízd s modulem People Mover nabízí přepravu až 12 osobám. Modul Cargo umožňuje přepravu nákladu. Díky variabilní podlaze lze vnitřní prostor rozdělit na dvě části a přepravovat zde až 10 palet EPAL. Objem nákladového prostoru je 10 m3, maximální užitečná hmotnost je cca 1 t. Alternativně může být vozidlo vybaveno automatickými regálovými systémy, aby mohlo být používáno jako mobilní balíková stanice pro doručování zásilek. Kromě toho může být koncept vybaven nejrůznějšími nástavbami pro další odvětví a účely.
 
Větší prostor díky autonomnímu řízení
Díky autonomnímu řízení na úrovni 5, která odpovídá zcela automatizované jízdě, se snižují provozní náklady. S výjimkou času potřebného k nabíjení akumulátorů a údržbě může být vozidlo využíváno nepřetržitě 365 dnů v roce. Díky tomu bude možné ve veřejné hromadné dopravě realizovat řešení, která by nebyla s řidičem ekonomicky smysluplná.
 
Koncept zároveň řeší stále větší problémy při doručování zásilek dané nedostatkem řidičů. Nepřítomnost pracoviště řidiče navíc vytváří volný prostor pro uspořádání interiéru. Nově získaný prostor lze využít pro další cestující nebo větší objem přepravovaného nákladu.
 
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic
  • Mobilita budoucnosti: Mercedes-Benz Vision Urbanetic