mobilita pro metropole | Aktuality | autoweek.cz

Mobilita pro metropole

Mobilita pro metropole

25.07.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch Mobility Experience 2017 byla tradiční prezentace nových technických řešení s novým jménem, lépe vystihujícím nejnovější vývoj. Vizí městské mobility podle společnosti Bosch jsou nulové emise, nulový stres a nulový počet nehod.
Letošní prezentace společnosti Bosch představila technická řešení pro vyšší kvalitu života ve městech. Megaměsta jsou plná k prasknutí a na mnoha místech hrozí absolutní dopravní kolaps. Do roku 2050 bude v megaměstech bydlet více než 6 miliard lidí, to je dvakrát více než nyní. Do té doby se městská doprava ztrojnásobí. Urbanizace, která bude tento proces doprovázet, způsobí nové problémy. Větší množství lidí, žijící v omezeném prostoru, znamená větší potřebu dopravy a tudíž i rostoucí znečistění, méně zeleně, více hluku a více času promarněného uvíznutím v dopravě.
 
„Svými technologickými řešeními může Bosch pomoct zlepšit kvalitu života v megaměstech a konurbacích. Hlavním prostředkem k dosažení tohoto cíle je mobilita bez emisí, stresu a nehod,“ uvedl Rolf Bulander, člen představenstva společnosti Robert Bosch a vedoucí obchodní oblasti Mobility Solutions.
 
Budoucnost podle společnosti Bosch leží v chytrých městech. V budoucnu se proto více zaměří na vývoj a poskytování řešení v propojených, chytrých městech. I z pohledu obchodu představují smart city pro Bosch jako dodavatele technologií a služeb oblast růstu. Jenom v období do roku 2020 bude trh chytrých měst vykazovat růst 19 % každý rok a dosáhne hodnoty 700 miliard eur. Už v roce 2025 by mělo být na světě 80 metropolí proměněno v chytrá města.
 
Dnešek: přeplněné cesty a znečištěné ovzduší
Věčnost strávené hledáním parkovacího místa (třetinu dopravy ve městech v současné době představuje hledání místa pro parkování!), neefektivní doručení posledních pár metrů, silnice přeplněné soukromými vozy - to jsou dnes již běžné dopravní problémy ve velkých městech. Bez chytré dopravy a nového modelu mobility nebude v budoucnosti fungovat žádné megaměsto.
 
„Je nejvyšší čas, aby se využily příležitosti přinášené konektivitou k tomu, aby byl městský provoz chytřejší. Odkláníme se od vize města zaměřeného na automobilovou dopravu k představě mobility, která je chytrá a multimodální zároveň,“ říká Bulander.
 
Zítřek: mobilita bez emisí, stresu a nehod
Na Bosch Mobility Experience v Boxbergu společnost Bosch demonstrovala možnosti řešení městské mobility. Bosch se soustřeďuje na možnost přesunu z bodu A do bodu B bez zbytečného stresu. Aby to bylo dosažitelné i v rušných metropolích, budou muset být veřejná doprava, auta, autonomní sdílená doručovací vozidla a ostatní způsoby dopravy mezi sebou dokonale propojeny. Zvyšující se automatizace městské dopravy přinese větší bezpečnost a méně nehod.
 
„Naše snaha vytvořit městské prostředí zbavené emisí, stresu a nehod je vázána na tři oblasti technologického vývoje: automatizaci, elektrifikaci a propojenost. Služby multimodální mobility budou hrát hlavní roli ve snižování dopravních zácp. Propojování všech účastníků silničního provozu a infrastruktury může pomoci snížit počet nehod. Zvláště na rozvíjejících se trzích jsou mnozí účastníci silničního provozu, jako jsou jezdci jednostopých vozidel, vystaveni riziku,“ uvádí Bulander.
 
„To vše ale může fungovat jen při flexibilním plánování veškerého cestování. Pro dopravu ve městech budoucnosti to znamená, že to nebude vždy vlastním autem. V roce 2030 bude každé desáté auto sdíleným vozidlem a rozšíří se využívání robotických shuttlů. V příští dekádě půjde konektivita ruku v ruce s proměnou automobilů. Ty se stanou naším třetím prostředím života - vedle domova a pracoviště,“ dodal Bulander.
 
Lepší kvalita ovzduší díky elektromobilitě a spalovacím motorům
Problém kvality ovzduší přetrvává především u velkých městských konurbací. Z tohoto důvodu se Bosch nadále drží svého cíle nízkých emisí v dopravě. „Ve městech budoucnosti budou součástí řešení tohoto problému elektromobilita i spalovací motory,“ říká Bulander.
 
Už nyní činí oblast elektrokol ze společnosti Bosch lídra na trhu s pohonnými jednotkami pro nejúspěšnější elektrické vozidlo světa. Na čínských silnicích jezdí více než 200 milionů elektroskútrů a hnací ústrojí Bosch zde také hraje roli. U lehkých dvou-, tří- a čtyřkolových elektrických vozidel vyvinul Bosch kompaktní systém hnacího ústrojí, který dokáže pohánět dvoukolová vozidla, jako je E-Schwalbe, i malé čtyřkolky, jako je e.Go. Kromě toho se ve velkých městech stále více elektrifikují dodávky balíků. Německá společnost Deutsche Post DHL je již lídrem se svými vozidly Streetscooter, které obsahují i komponenty hnacího ústrojí Bosch. Po světě už jezdí půl milionu automobilů s elektrickým pohonem využívajícím komponenty Bosch.
 
Vedle rozvoje elektromobility ve všech třídách vozidel pracuje Bosch na dalším vylepšování spalovacích motorů.
 
Dodavatel širokého spektra produktů pro smart city
Již dnes běží celosvětově 14 pilotních projektů společnosti Bosch souvisejících s chytrými městy. Ty zahrnují městské projekty v Singapuru, San Franciscu, Berlíně a Hamburku. Sedm projektů zahrnuje i řešení městské mobility. Kromě propojeného parkování a řízení flotil zahrnují tato řešení také elektromobilitu a multimodální dopravu. Poslední dohoda o spolupráci společnosti Bosch v dané oblasti s cílem vytvořit chytré město byla uzavřena s čínským městem Tianjin.
 
Třikrát rychlejší růst než růst samotného trhu
Během transformace v poskytovatele městské mobility těží Bosch z odborných znalostí v této oblasti, a to hlavně díky svému postavení vedoucího světového dodavatele automobilových součástí a ekonomickému vlivu. „Rosteme rychleji než trh a jako dodavatel automobilových systémů zůstaneme silným a především inovativním partnerem automobilového průmyslu. Navíc se vyvíjíme i v poskytovatele služeb pro všechny účastníků provozu,“ dodává Bulander.
 
  • Mobilita pro metropole
  • Mobilita pro metropole
  • Mobilita pro metropole
  • Mobilita pro metropole
  • Mobilita pro metropole