výstavba vývojového centra bmw pokračuje podle plánu | Aktuality | autoweek.cz

Výstavba Vývojového centra BMW pokračuje podle plánu

Výstavba Vývojového centra BMW pokračuje podle plánu

29.10.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

BMW Group postupuje s výstavbou Vývojového centra u Sokolova a začíná nabírat první zaměstnance. Plánované spuštění plného provozu je v červnu 2023.
Stavební práce na BMW Group Vývojovém centru severně od Sokolova probíhají podle plánu a vše směřuje ke spuštění plného provozu v červnu 2023.
 
Komplexnost a vysoká specializace celého projektu vyžaduje již nyní postupný nábor a personální obsazení zejména provozních pozic. BMW Group proto vypsala výběrová řízení pro nové zaměstnance. Mezi prvními budou přijati specialisté bezpečnosti zkušebních tratí a řízení testů. Před nástupem budou muset absolvovat sérii školení v ostatních vývojových centrech BMW Group v Německu, ve Francii či ve Švédsku. BMW Group nabízí kromě jiného také nadstandardní jazykové vzdělávání a atraktivní zaměstnanecké výhody. Všechny volné pozice jsou dostupné na kariérních webových stránkách https://www.bmwgroup.jobs/cz/en.html
 
V připravovaném BMW Group Vývojovém centru budou vznikat automobily vybavené nejmodernějšími systémy pro autonomní jízdu. To vyžaduje prvotřídní technologické zázemí i kvalitní místní pracovní sílu. Spolu s partnery budované testovací centrum vytvoří v regionu více než 100 nových pracovních míst. Nové pracovní pozice přivedou do regionu nové lidi s rodinami a přispějí tak k rozvoji celého regionu. Proto BMW Group aktivně komunikuje s přilehlými městy a obcemi i s Karlovarským krajem.
 
Výstavba areálu s testovacími tratěmi, dílnami a kancelářskými objekty pokračuje podle plánu. V současné době se průběžně provádějí zemní práce a úprava podloží v celém areálu, včetně úprav pro odvodnění a přípravy povrchů pro pokládku asfaltových ploch. V září se dokončenost pohybovala v rozmezí přibližně 50 až 70 % podle konkrétního místa. Pracuje se také na mostech, které budou součástí areálu, i na 27 plánovaných zádržných nádržích na vodu. Samozřejmě jsou instalovány také elektrické rozvody, závlahy, oplocení a telekomunikační sítě. Výstavba dodržuje platný harmonogram, který počítá se spuštěním provozu první etapy v červnu roku 2023.

  • Výstavba Vývojového centra BMW pokračuje podle plánu
  • Výstavba Vývojového centra BMW pokračuje podle plánu
  • Výstavba Vývojového centra BMW pokračuje podle plánu