na trh práce se vrací optimismus | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Na trh práce se vrací optimismus

Na trh práce se vrací optimismus

10.06.2021 | | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2021.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2021 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 705 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2021 příznivé náborové plány. Potvrzuje se tak pozitivní tendence naznačená v předchozím čtvrtletí: 11 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 4 % předpovídá jejich snížení a 83 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2021 hodnotu +7 % (tj. rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat a propouštět).
 
„Rostoucí nezaměstnanost v době pandemie neznamenala pro zaměstnavatele snadnější nábory. Propouštění v gastronomii, službách a administrativních provozech nepřineslo nové uchazeče do průmyslu, zdravotnictví nebo školství. Poptávka firem se stále více míjí s dostupnými uchazeči, protože pandemie zmrazila trh práce. Kdo nemusí, nemění zaměstnání, protože to znamená nejistotu a riziko. Podle ManpowerGroup index trhu práce začínají firmy ve všech sektorech opět nabírat a uvádí, že mají ještě větší problém obsadit svá volná místa než před pandemií. Řešením složité situace na novém trhu práce je ještě větší důraz firem na změnu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, využívání alternativních a flexibilních forem práce, zlepšování péče o zaměstnance a hledání nových způsobů, jak si vytvářet databázi potenciálních uchazečů do budoucna,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé ve všech sedmi odvětvích předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány předpokládají Stavebnictví a Zpracovatelský průmysl s indexem +13 % (ve stavebnictví bude 19 % firem nabírat a 6 % propouštět, ve zpracovatelském průmyslu bude 18 % firem nabírat a 5 % propouštět). Pozitivní náborové plány konečně od začátku pandemie hlásí i Ubytování a stravování s Indexem +9 %. Následují odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, doprava, skladování a komunikace) s Indexem +6 %. Nárůst s Indexem +5 % očekává odvětví Velkoobchod a maloobchod a také Ostatní výroba (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) s Indexem +3 %.
 
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy covid-19 poprvé ovlivnil náborové plány v průzkumu, Index posílil v šesti ze sedmi odvětví. Nárůst o 28 % hlásí Ubytování a stravování, následované odvětvím Zpracovatelský průmysl s nárůstem o 19 %.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích vykazovaly rychlý nárůst počtu zaměstnanců již minulém čtvrtletí a i v příštích třech měsících očekávají zvyšování počtu zaměstnanců. Nejvyšší tempo nárůstu náborů předpokládají velké organizace nad 250 zaměstnanců s Čistým indexem +26 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy Covid-19 poprvé ovlivnil náborové plány, Čistý index posílil ve všech čtyřech kategoriích podle velikosti, především ve velkých organizacích o 28 %.
 
Dopady pandemie Covid-19 na náborové aktivity firem v ČR
Respondentům průzkumu byla položena doplňující otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové́ aktivity vrátí k úrovni před pandemií COVID-19?“ Na tu 13 % zaměstnavatelů odpovědělo, že se tak stane do konce tohoto roku, 12 % firem očekává, že se k původní náborové aktivitě vrátí do konce roku 2022, 3 % firem předpokládá návrat v roce 2023, 47 % firem návrat k původní úrovní náborů nepředpokládá vůbec a 25 % zaměstnavatelů uvedlo, že neví.
 
„Pro zaměstnavatele je zatím výhled na další dva roky nejasný a neustále přehodnocují i náborové předpoklady od konce roku 2021. Zatímco v předchozím čtvrtletí si 57 % zaměstnavatelů myslelo, že se do koce roku vrátí k původní intenzitě náboru, aktuálně je to pouze 13 %. Zároveň se šestkrát zvýšil počet zaměstnavatelů, kteří si myslí, že se k původní intenzitě náboru nevrátí nikdy,“ dodává Rezlerová.
 
Flexibilita práce pro většinu?
Plných 80 % českých zaměstnavatelů bude vyžadovat, aby většina jejich pracovníků byla přítomna na pracovišti po celou dobu pracovní doby - v minulém čtvrtletí to bylo 62 % - a 14 % předpokládá, že jejich zaměstnanci budou kombinovat práci z domova s prací na pracovišti. Pouze 2 % firem předpokládají, že jejich zaměstnanci budou pracovat vzdáleně po většinu pracovní doby a 4 % českých zaměstnavatelů prozatím neví.
 
Nutnost přítomnosti na pracovišti roste podle statistik společnosti Manpower s intenzitou náboru a klesá s rostoucí velikostí organizace, více na ní trvají firmy na Moravě a nejméně v Praze. Důvodem je převaha výrobního sektoru v české ekonomice. Převážnou přítomnost na pracovišti vyžaduje také obchod a stavebnictví. U pozic, které jsou tradičně považovány za neflexibilní a musí se vykonávat převážně na pracovišti, se však většina zaměstnavatelů (60 %) snaží zavést nové možnosti flexibility:
- 36 % zavede pružnou pracovní dobu/stlačené pracovní týdny
- 35 % zaměstnavatelů plánuje zavést flexibilní začátek/konec pracovní doby
- 32 % plánuje nabízet kombinaci práce na dálku a práce na pracovišti
- 9 % umožní zaměstnancům vybrat si odkud budou pracovat
- 8 % zavede sdílená pracovní místa
- 40 % nenabídne žádnou z těchto možností flexibilní práce.
 
Největší obava z práce na home office: produktivita
Největší část zaměstnavatelů, a to 37 %, nemá obavy ze vzdálené práce, 10 % si není jistých a 18 % zaměstnavatelů uvedlo, že jejich největší obavou v souvislosti s prací na dálku je snížení produktivity zaměstnanců. U 14 % zaměstnavatelů se objevují obavy ohledně horší spolupráce s kolegy. Obavy ze zajištění dobrých pracovních podmínek (wellbeing) má 12 %. Ztráty firemní kultury se obává 4 % zaměstnavatelů a 2 % má obavy týkající se inovací.

  • Na trh práce se vrací optimismus
  • Na trh práce se vrací optimismus