mol vstupuje do programu pečeť kvality | Aktuality | autoweek.cz

MOL vstupuje do programu Pečeť kvality

MOL vstupuje do programu Pečeť kvality

19.06.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS Czech Republic o nezávislém monitorování kvality paliv na svých čerpacích stanicích.
Společnost MOL Česká republika uzavřela dohodu s firmou SGS Czech Republic o spolupráci na kontrole pohonných hmot. Cílem je zajistit a poskytnout zákazníkům čerpacích stanic MOL palivo nejvyšší kvality.
 
Program Pečeť kvality každoročně zkontroluje až 6000 vzorků paliv na zapojených stanicích. Jejich počet se nově rozrůstá na 931 přistoupením MOL coby druhé nejsilnější sítě u nás. Kontrolou pohonných hmot v průběhu letošního roku projde všech 304 stanic MOL vč. stanic Pap Oil a poslední stanice Slovnaft, které při splnění podmínek obdrží známku Pečeť kvality. Analýze budou podrobeny všechny druhy paliv včetně aditivovaných prémiových.
 
„Vítáme společnost MOL mezi elitou provozovatelů čerpacích stanic, kteří neváhají odhalit své vnitřní procesy a detaily péče o kvalitu pohonných hmot našim inspekcím. Po přistoupení MOL do Pečeti kvality tvoří členové programu bezmála čtvrtinu trhu veřejných čerpacích stanic, díky čemuž zůstáváme nejširším monitoringem kvality pohonných hmot v České republice,“ uvedl viceprezident SGS Group Alim Saidov.
 
„Veškeré naše prověřování probíhá nezávisle na provozovatelích čerpacích stanic a odběry provádí výhradně SGS bez předchozího upozornění. Symbol Pečeti kvality je umístěný na každém výdejním stojanu, čímž je nezaměnitelným signálem pro zákazníky čerpacích stanic, že si zde mohou načerpat ty nejkvalitnější pohonné hmoty, protože je o ně s patřičnou pozorností pečováno,“ vysvětlil proces ověřování ředitel Divize paliv a maziv SGS Czech Republic Ladislav Fuka.
 
Společnost SGS Czech Republic, udělující známku Pečeť kvality, je považována za jednu z nejvýznamnějších odborných autorit na trhu. V České republice disponuje největší nezávislou palivářskou akreditovanou laboratoří, inspekčním a certifikačním orgánem i motorovou zkušebnou.
 
Program Pečeť kvality se od svého vzniku v roce 2002 rozšířil z České republiky do dalších, nejen evropských zemí. Sdružuje nejvýznamnější provozovatele čerpacích stanic, kteří se rozhodli pro nejvyšší stupeň monitoringu kvality prodávaných paliv, tedy prověřovaní třetí nezávislou stranou. Pečeť kvality spočívá v kombinaci auditních šetření a odběrů vzorků paliv v celé síti účastníka programu. Analytickými rozbory vzorků je ověřován soulad s platnými jakostními předpisy. Rozsah prováděných rozborů odráží aktuální dění na trhu a uceleně reaguje na odchylky v kvalitativních parametrech paliv způsobených byť i nepatrnými prohřešky proti správnému nakládání nebo nedostatečně rychlými sezónními obměnami.
 
Kvalita pohonných hmot v ČR se i díky působení SGS za posledních deset let výrazně zlepšila. Od roku 2010 bylo po zpřísnění kontrol odebráno 56 000 vzorků a uskutečněno 475 000 analýz. Zatímco před 10 lety mělo kolem 10 % vzorků problém s kvalitou, v současné době je to asi 1 %. Pro zákazníky je to důležitá změna, ale pro provozovatele čerpacích stanic je to velmi náročné, protože dobrá pověst se velmi snadno ztrácí i na základě poměrně bezvýznamných problémů a jejich dezinterpretací. V tomto ohledu hraje Pečeť kvality důležitou roli, protože dává garanci kvality.
 
Společnost MOL chce zvyšovat kvalitu svých služeb mj. i tím, že v roce 2020 bude prvních 22 čerpacích stanic vybaveno dobíjecími stojany pro elektromobily a 31 stanic je vybaveno defibrilátory pro záchranu osob postižených náhlými problémy se srdcem.
 
  • MOL vstupuje do programu Pečeť kvality
  • MOL vstupuje do programu Pečeť kvality
  • MOL vstupuje do programu Pečeť kvality
  • MOL vstupuje do programu Pečeť kvality
  • MOL vstupuje do programu Pečeť kvality