motory volkswagen tdi schváleny pro parafinické nafty | Aktuality | autoweek.cz

Motory Volkswagen TDI schváleny pro parafinické nafty

Motory Volkswagen TDI schváleny pro parafinické nafty

20.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nejnovější vznětové čtyřválce Volkswagen TDI předané zákazníkům od konce června 2021 mohou spalovat parafinické motorové nafty z obnovitelných zdrojů ze zbytkových a recyklovaných materiálů. Nafta s bio složkami výrazně vylepšuje bilanci emisí CO2.
Volkswagen kromě urychleného zavádění elektromobility pokračuje v důsledném zdokonalování současného portfolia spalovacích motorů. Výrobce tím na jedné straně uspokojuje různé požadavky zákazníků a na druhé straně zohledňuje mezinárodně odlišné preference ohledně pohonu a příslušné všeobecné podmínky.
 
Volkswagen chce v Evropě u svých nově prodávaných vozů snížit emise CO2 o 40 % do roku 2030. Proto ve stále větší míře sází na vozidla s kompletně nebo částečně elektrickým pohonem. Další alternativou jsou modely s nejnovějšími vznětovými čtyřválci, které mohou nyní na základě oficiálního schválení společnosti Volkswagen používat parafinické motorové nafty.
 
Tato nově vyvinutá paliva s obsahem bio složek umožňují při provozu vznětových motorů výrazné snížení emisí CO2, a to o 70 až 95 % v porovnání s konvenční naftou.
 
Všechny modely značky Volkswagen se vznětovými čtyřválci TDI, které se dodávají od konce června letošního roku (od kalendářního týdne 25/2021), jsou schváleny pro provoz s tzv. „parafinickými motorovými naftami“ podle evropské normy EN 15940.
 
Prof. Thomas Garbe, vedoucí oddělení paliv pro zážehové a vznětové motory ve společnosti Volkswagen, k tomu vysvětluje: „Používáním ekologických paliv ve schválených modelech značky Volkswagen umožňujeme zákazníkům v celé Evropě výrazně snížit jejich emise CO2, jakmile bude pro ně toto palivo lokálně dostupné. Použití parafinické motorové nafty je smysluplným řešením například pro firmy s kombinovaným vozovým parkem, který zahrnuje jak modely s elektrickým pohonem, tak i s konvenčními pohony.“
 
Spektrum parafinických motorových naft je široké. Jedna skupina těchto paliv, např. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = hydrogenované rostlinné oleje), se vyrábí z biologických zbytků a odpadu. Uvedené rostlinné oleje se reakcí s vodíkem přeměňují na uhlovodíky, které se v libovolném množství přimíchávají do nafty, ale mohou být používány také ze 100 % jako palivo. Pro výrobu HVO se sice mohou používat i rostlinné oleje, například řepkový,  ale maximální přínos pro ochranu životního prostředí mají až při zpracování v podobě zbytků nebo odpadu, například použitého stolního oleje, pilin atd. Bio paliva, jako je HVO, jsou již na trhu a jejich podíl v Evropě by se v průběhu příštích deseti let mohl zvýšit pravděpodobně na 20 až 30 % celkového trhu pro silniční dopravu.
 
Zákazníci se již dnes mohou na trhu setkat s několika parafinickými motorovými naftami pod různými produktovými označeními, mj.
- C.A.R.E Diesel
- NEXTBTL,
- HVO
Současně jsou také dostupné a výrazně více rozšířené motorové nafty, které odpovídají normě EN 590 a obsahují příměs parafinické motorové nafty. Mezi ně patří
- Diesel R33,
- V-Power Diesel,
- OMV MaxxMotion,
- Aral Ultimate Diesel atd.
Tato paliva lze používat pro všechny, ale i starší vznětové motory.
 
Budoucnost kromě toho přinese syntetická tzv. e-paliva (e-fuels), například PtL (Power-to-Liquid), vyráběná z CO2 a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Metody XtL (X-to-Liquid), GtL a PtL využívají možnost vyrábět z různých surovin nejprve syntetický plyn, který je následně tzv. Fischer-Tropschovou syntézou přeměňován na motorovou naftu odpovídající příslušné normě. K výrobě lze přitom zužitkovat nadměrná množství „zelené“ elektrické energie.