dalších 100 milionů na eko-vozidla | Aktuality | autoweek.cz

Dalších 100 milionů na eko-vozidla

Dalších 100 milionů na eko-vozidla

18.12.2018 | | Aktuality

Pořízení eko-vozidel bude pro obce opět výhodnější, MŽP nabízí dalších 100 milionů Kč.
Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohony. Již potřetí nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu s eko-vozidly podpoří resort nově i dobíjecí stanice a zároveň rozšíří okruh příjemců. Připraveno má celkem 100 milionů korun.
 
Podpora udržitelné dopravy ve veřejném sektoru je jedním z mnoha opatření, kterými resort přispívá ke snižování množství vypouštěných emisí z dopravy. Právě vyhlášená výzva je již třetí v pořadí.
 
„Chceme tak přispět nejen k ochraně klimatu, ale především ke zlepšení kvality ovzduší, kterou zejména ve městech emise z dopravy zásadně ovlivňují. Výsledky dvou předešlých výzev jasně ukazují, že zájem obcí o vozy na alternativní pohon roste. Díky dosud schváleným dotacím ve výši 113 milionů korun přibude na našich silnicích 563 nových ekologických vozidel a téměř tři čtvrtiny z nich jsou elektromobily. Starostové si evidentně uvědomují, že i přes vyšší vstupní náklady jsou pro ně ekologická vozidla přínosem a dlouhodobě i úsporou,“ shrnuje ministr životního prostředí Richard Brabec. Současně dodává, že další tři stovky eko-vozidel by mohla přidat nová dotační výzva.
 
Zelenou mají elektromobily, resort podpoří i dobíjecí stanice
V nové dotační výzvě je připraveno z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR 100 milionů korun stejně jako v loňské výzvě, kdy se pro velký zájem prostředky vyčerpaly ještě o měsíc dříve a výzva musela být předčasně ukončena.
 
„Až 90 % z vyhrazených 100 milionů korun jsme se rozhodli poslat na podporu elektromobilů a plug-in hybridů, u nichž jsou emise do ovzduší nejnižší a přínos pro životní prostředí tudíž nejvyšší. Současně byl o ně i největší zájem. Zároveň jsme rozšířili okruh možných žadatelů o státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné organizace. Úplnou novinkou je dotace na nástěnné dobíjecí stanice tzv. smart wallboxy. Na ně obdrží zájemci současně s dotací na elektromobil nebo plug-in hybrid až 20 000 korun,“ vypočítává hlavní novinky ministr Richard Brabec.
 
Vedle vozidel na elektro pohon a plug-in hybridů s elektromotorem program přispěje i na další dvě alternativy - plně hybridní pohon s elektromotorem a CNG s alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn. Vyjmuty jsou pouze ty alternativní pohony, které využívají hlavní baterii na bázi nebezpečných těžkých kovů (olova a kadmia).
 
Ekologická auta vyjdou až o milion levněji
Dotace nabízené rezortem životního prostředí pokryjí městům, obcím a dalším žadatelům jak nákup vozidla a dobíjecí stanice, tak úhradu operativního leasingu. Výše příspěvku je stanovena fixní částkou a pohybuje se podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla od 20 000 až do 1 milionu korun.
 
„Například u nejvíce pořizovaných malých nákladních aut do 3,5 t na elektropohon je dotace nově stanovena na půl milionu korun, v případě plug-in hybridu 200 000 a u CNG 100 000 korun. Na osobní elektromobil přispíváme 250 000 korunami a na pořízení minibusu do 7,5 t až 1 milionem korun. O podporu mohou požádat i zájemci o malé užitkové vozy, nákladní auta do 12 t či motocykly na alternativní pohon,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
 
O příspěvek si mohou říci i státní a výzkumné organizace
Prostředky rozdělované v dotační výzvě číslo 11/2018 z Národního programu Životní prostředí jsou primárně určeny pro potřeby územně samosprávných celků. Vedle obcí, krajů, pražských městských částí, příspěvkových organizací a společností s majoritním podílem obcí mohou ale o dotaci požádat i státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné organizace.
 
Žádostí přijímá Státní fond životního prostředí ČR v průběžné jednokolové výzvě od 2. ledna do 30. září 2019 nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2020.
 
Dokumenty k výzvě 11/2018
Typ vozidla/podpora Maximální výše dotace na jedno vozidlo (Kč)
CNG Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid
M1 (osobní) 50 000 250 000 200 000 50 000
N1 (nákladní do 3,5 t včetně) 100 000 500 000 200 000 x
L7E (malá užitková čtyřkolka do 15 kW) x 200 000 x x
L6E (lehká čtyřkolka do 4 kW) x 100 000 x x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 20 000 x x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) x 50 000 x x
M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus) 150 000 1 milion x x
N2 do 12 t včetně (nákladní střední) 250 000 x x x
 (x = není podporováno)
Výše dotace na jedno vozidlo či dobíjecí stanici je až 40 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně do výše uvedené fixní částky dle typu vozidla