na trhu práce převládá optimismus, ale výroba začíná brzdit | Aktuality | autoweek.cz

Na trhu práce převládá optimismus, ale výroba začíná brzdit

Na trhu práce převládá optimismus, ale výroba začíná brzdit

15.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky výhledového průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2022.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2022 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 505 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Situace na trhu práce v České republice začíná být podle představitelů ManpowerGroup velmi nepřehledná, přičemž převládá v překvapivé míře velký optimismus vyplývající z toho, že je mnoho volných míst, ale nejsou uchazeči o ně. Výsledkem je rekordní pozitivní tendence v hledání nových zaměstnanců, ale také výrazné extrémy mezi obory, ale i v jejich rámci.
 
Převažující velký optimismus je ve velkém protikladu se situací v nejdůležitějším sektoru - zpracovatelském průmyslu. Představitelé výrobních podniků patřili vždy mezi největší optimisty, ale to se nyní mění - třetina zaměstnavatelů sice uvažuje o náboru, ale další třetina se připravuje na propouštění. Namísto pozitivního očekávání růstu po odeznění pandemie se přehodnocují plány. Firmy se musejí restrukturalizovat a už nepočítají s tím, že by získaly nové pracovníky. Naznačuje to blížící se velkou transformaci. To se projevuje zvlášť výrazně v automobilovém průmyslu. Zatímco dříve průmyslová výroba, zejména v automobilovém průmyslu, stále rostla, nyní dochází k poklesu, což bude mít velmi nepříznivý dopad nejen celou ekonomiku, ale i služby.
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2022 opatrně optimistické náborové plány. 36 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 23 % předpovídá jejich snížení a 35 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +13 %.
 
„I přes další vlnu pandemie a její nejasný konec optimismus na trhu práce nadále převládá. Více firem plánuje své zaměstnance nabírat než propouštět. Zvyšují se ale extrémy jak v porovnání mezi sektory, tak i mezi jednotlivými firmami stejného oboru. Předchozí desetiletí relativního klidu a stability napříč všemi trhy vystřídalo období velkých turbulencí.  Pandemie zásadně proměnila jak tržní prostředí, tak i způsob práce, nábory a řízení zaměstnanců. Nejvíce se chystají nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví, finance, pojišťovnictví a nemovitosti. Dále v sektoru IT, telekomunikace a média, společně se sektorem velkoobchodu a maloobchodu. Nicméně nejvýznamnější sektor z hlediska zaměstnanosti – zpracovatelský průmysl – svá očekávání prudce přehodnotil na mírný pesimismus,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.
 
Zaměstnavatelé v osmi z 11 odvětví očekávají pro příští čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Indexem +50 % (64 % nabírá a 14 %propouští). Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie, komunikace a média a Velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány s Indexem +25 % (43 % nabírá,18 % propouští), následovány odvětvím Ostatní služby s +19 % (35 % nabírá, 16 % propouští). Nejslabší hodnotu Indexu vykazuje odvětví Neziskový sektor, a to -25 % (17 % nabírá, 42 % propouští), negativní hodnoty má i Zpracovatelský průmysl s indexem -2 % (32 % nabírá, 34 % propouští).
 
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí střední organizace s 50–250 zaměstnanci s Indexem +19 %. Velké organizace vykazují optimistický Index +14 %. Mikro organizace vykazují Index +13 % a malé organizace Index +7 %.