na trhu práce stále převažuje optimismus | Aktuality | autoweek.cz

Na trhu práce stále převažuje optimismus

Na trhu práce stále převažuje optimismus

23.03.2022 | | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2022. Průzkum se uskutečnil ve druhé polovině února, takže se v něm ne zcela odráží důsledky války na Ukrajině.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2022 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 515 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2022 silné náborové plány: 33 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 21 % předpovídá jejich snížení a 40 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +12 % (rozdíl mezi 33 % a 21 %).
 
„Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží v počínajících přesunech na trhu práce. Mnoho lidí bude muset měnit zaměstnavatele nebo dokonce profesi, a tedy výrazně poroste význam rekvalifikací. Situaci na trhu práce také ovlivní množství uprchlíků před válkou, mezi kterými převládají ženy. Snad současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědobém horizontu přiměje české firmy, které dlouhodobě trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se více zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní podmínky pro lidi s individuálními potřebami, jako jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti nebo lidé se změněnou pracovní schopností,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.
 
Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v osmi z 11 českých odvětví a pokles ve zbývajících třech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány oslabily v šesti z 11 odvětví a posílily ve čtyřech. Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 24 a sektoru Ubytování, stravování s indexem 23, což je konečně významný náznak oživení v tomto oboru. Velmi optimistický je také sektor IT, technologie, komunikace a média, Zpracovatelský průmysl, vykazující dlouhodobě stagnaci, Stavebnictví a Veřejný sektor. Nejslabší náborové plány pozorujeme v Neziskovém sektoru, který ale v posledních dnech začal intenzivně nabírat nové pracovníky, Službách a Obchodě, který rychle reaguje na klesající marže v souvislosti s růstem mzdových nákladů a cen energií ve spojení s rostoucí inflací a poklesem kupní síly.
 
Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro druhé čtvrtletí 2022 velké, střední a malé podniky. Snižování počtu zaměstnanců předpokládají pouze mikropodniky s počtem zaměstnanců pod 10. Velké podniky dokonce v mezikvartálním srovnání tempo náboru ještě zrychlují, což ukazuje na jejich pomalejší reakci na aktuální dění v souvislosti s předchozím optimismem, vyvolaným očekáváním ekonomického růstu. U ostatních organizací dochází spíše ke zpomalení tempa.