nábor pracovníků zpomaluje | Aktuality | autoweek.cz

Nábor pracovníků zpomaluje

Nábor pracovníků zpomaluje

14.03.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2018. Ukazuje, že společnosti budou ve 2. čtvrtletí 2018 nadále nabírat pracovníky, ale nábor zpomaluje a vykazuje dokonce pokles v oblasti výroby a dopravy.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2018 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2018 mírné zpomalení náborových plánů: 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 5 % předpovídají jeho snížení a 87 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2018 hodnotu +2 %.
 
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelé velkých společností nad 250 zaměstnanců hlásí nejsilnější náborové plány s Čistým indexem trhu práce +38 % (40 % podniků bude nabírat a jen 2 % firem bude propouštět). Střední podniky předpokládají náborové plány s Indexem +16 % a malé podniky +12 %. Naproti tomu zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí jen velmi mírný optimismus s indexem +1 %.
 
Zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí snižování počtu pracovních sil. Nejslabší náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace se záporným Indexem -10 % a Zpracovatelský průmysl -5 % následované odvětvími Těžba nerostných surovin a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Indexem -4 %. Zvyšování počtu pracovních sil hlásí především Ubytování a stravování s povzbudivým Indexem +15 %, Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům +11 %, následované odvětvími Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov +8 % a Stavebnictví +3 %.
 
„Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává nejnižší v Evropě a růst HDP je jeden z nejvyšších. Podle průzkumu ManpowerGroup index trhu práce za 2. čtvrtletí roku 2018 pozorujeme strukturální změny poptávky po nových zaměstnancích v české ekonomice. Dochází k poklesu náborových aktivit ve výrobě a logistice. Naproti tomu vidíme zrychlování náborů v sektoru služeb. Každopádně celkové náborové plány zůstávají pro příští čtvrtletí pozitivní. Prognóza sice ukazuje na mírný pokles celkového tempa náboru ve srovnání s předchozím čtvrtletím a rokem, ale dobrou zprávou je, že 40 % velkých společností plánuje zvýšit počet zaměstnanců. Aktuálně největší poptávka zaměstnavatelů je po kvalifikované a zároveň nekvalifikované pracovní síle. Naopak převis uchazečů nad poptávkou zaměstnavatelů je na středně kvalifikovaných pozicích v administrativě,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.