nadějný výhled pro vodík | Aktuality | autoweek.cz

Nadějný výhled pro vodík

Nadějný výhled pro vodík

09.09.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Cena výroby vodíku a elektřiny z něj významně poklesne, a to až na cenu srovnatelnou se zemním plynem. Uvádí to studie BNEF.
Cena výroby vodíku se má do roku 2030 snížit až o 80 % na hodnotu kolem 1,5 USD/kg. Do roku 2050 by se poté měla cena podle nedávné studie think-tanku Bloomberg New Energy Finance (BNEF) propadnout až na 80 centů za kg.
 
Vodík se jako možné palivo pro využití v energetice zatím příliš neprosadil. Doposud jej brzdí nedostatečně vyvinutá technologie a především vyšší náklady jeho výrobu, což se ale podle názoru BNEF může velice rychle změnit. BNEF předpovídá, že do roku 2050 se cena na výrobu vodíku vyrovná ceně za zemní plyn. To je velká šance pro rozšiřování vozidel s palivovými články.
 
Vodík se za pomoci obnovitelných zdrojů nejčastěji vyrábí z vody elektrolýzou, při níž se díky průchodu elektřiny z vody uvolňuje vodík. Snižující se cenu elektrické energie, která může být zpětně vyrobena z vodíku, lze podle BNEF do roku 2030 odhadnout na 24 dolarů za MWh a do roku 2050 na 15 dolarů za MWh.
 
Vodík má přitom jednu významnou výhodu - jeho spalováním nevznikají emise oxidu uhličitého. I proto je považován za palivo, které má slibnou budoucnost s ohledem na snahu snižovat emise skleníkových plynů. Studie jako nejvýhodnější kombinaci uvádí propojení velkokapacitních elektrolyzérů s elektrárnami kombinujícími solární a větrné zdroje. Ty mají při své kombinaci stabilnější výkon, než když jsou tyto zdroje využívány samostatně.  
 
„Jakmile se dostatečně rozšíří technologie, vodík bude možné vyrábět díky elektřině z větrných a solárních elektráren za cenu srovnatelnou se zemním plynem ve většině Evropy a Asie,“ uvedl ředitel sekce pro speciální projekty Kobad Bhavnagri.
 
Hlavní problém podle studie ale nadále spočívá v nedostatečně rozvinuté legislativě a tím i minimální podpoře ze strany států. Tvůrci studie podporu označují za klíčovou - bez ní k většímu rozvoji technologie nedojde.
 
Přitom již dnes existují a používají se technologie, které využívají elektrickou energii k výrobě vodíku (případně metanu). Takovou technologií je například Power2Gas, která k elektrolýze využívá přebytečnou elektrickou energii, například z obnovitelných zdrojů. Vodík může být dále skladován nebo v omezeném množství vtláčen do přepravní a distribuční soustavy pro zemní plyn.