nadprůměrné mzdy v automobilovému průmyslu | Aktuality | autoweek.cz

Nadprůměrné mzdy v automobilovému průmyslu

Nadprůměrné mzdy v automobilovému průmyslu

09.03.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) oznámilo velmi pozitivní vývoj počtu zaměstnanců a jejich mezd v roce 2015. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 4 % na 115 000 osob. Jejich průměrná měsíční mzda dosáhla více než 33 000 Kč, což je o čtvrtinu více, nežli je průměr ČR.
Počet zaměstnanců v členských firmách Sdružení automobilového průmyslu meziročně vzrostl ze 110 712 osob (2014) na 115 351 osob (2015), tj. o 4,2 %. Pozitivní vývoj zaznamenaly všechny kategorie - finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.
 
U dodavatelů došlo dokonce k 5% zvýšení počtu zaměstnanců. Jejich počet již překonal hranici 75 000 osob. Velmi dynamicky se rozvíjí hlavně sektor dodavatelů elektrického a elektronického vybavení, který hlásí více než 9% nárůst počtu zaměstnanců. To je signálem, že český autoprůmysl rozvíjí svou konkurenceschopnost v současné éře nástupu digitalizace a konektivity vozidel.
 
Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ČR v loňském roce dosáhl úrovně předkrizových let 2006-2008. Jejich průměrná mzda však za uplynulou dekádu vzrostla dramaticky z 22 591 Kč (2006) na 33 274 Kč (2015), tj. o plných 47 %!
 
Tento nárůst umožnila zaměstnavatelům výrazná restrukturalizace a z ní vyplývající vysoká produktivita práce autoprůmyslu. A proto také měsíční průměrná mzda v automobilovém průmyslu 33 274 Kč byla o 28,5 % vyšší nežli celostátní průměr 25 903 Kč.
 
Výsledky firem AutoSAP
Parametr   2015 2014 nárůst
Počet zaměstnanců osob 115 351 110 712 +4,2 %
Z toho:        
Finální výrobci osob 34 583 33 754 +2,5 %
Dodavatelé osob 75 102 71 445 +5,1 %
Ostatní osob 5 666 5 513 +2,8 %
Průměrná mzda Kč/měsíc 33 274 32 125 +3,6 %