nákladní auta na dálnici s trolejí | Aktuality | autoweek.cz

Nákladní auta na dálnici s trolejí

Nákladní auta na dálnici s trolejí

06.05.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Projekt eHighway ELISA pro nákladní automobily startuje - v úterý 7. května zahájí provoz na úseku dálnice A5 poblíž Frankfurtu. Poprvé se budou na německých dálničních pohybovat hybridní vozidla odebírající proud z nadzemního vedení.
Na rušné dálnici A5 v úseku mezi Langen/Mörfelden a Weiterstadtem v Hesensku bude v úterý spuštěn první pilotní projekt pro nákladní automobily v reálném provozu na území Německa. Do budoucna se stovky kilometrů nadzemního elektrického vedení na dálnicích mají stát zdrojem elektrické energie pro nákladní automobily.
 
Na eHighway u Frankfurtu se hybridní nákladní automobily vybavené pantografem připojí k nadzemnímu vedení jako vlaky a budou na tomto úseku nabíjet své akumulátory. Během projektu ELISA - což je zkratka pro elektrifikovaný, inovativní těžký provoz na dálnicích (elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen) - se budou shromažďovat všechna data, která by mohla být relevantní pro pozdější vývoj systému v Německu. Podle Hessenského dopravního úřadu by data měla být shromažďována do konce roku 2022 ve všech dopravních, energetických, environmentálních a ekonomických aspektech. Pro jejich vyhodnocení je do projektu zapojena Technická univerzita v Darmstadtu.
 
„Jedná se o čistě testovací provoz, vše je zde otevřené,“ řekl mluvčí Spolkového ministerstva životního prostředí Stephan Haufe. Podle Haufeho jde o pohled na různé modely dopravy, což ukáže tu nejlepší volbu pro těžkou dopravu na silnicích budoucnosti. Další projekt je připraven v Šlesvicko-Holštýnsku, kde se má testovat na dálnici A1 v blízkosti Lübecku s funkčním napojením na přístav. V Bádensku-Württembersku se na hlavní silnici připravuje zkouška průjezdu obcí. Celkově ministerstvo životního prostředí vynakládá na zkušební úseky 50 milionů eur, z čehož 15 milionů eur připadá na úsek A5.
 
Od úterý se pět dopravců se svými kamiony zapojí v normálním provozu na jednom z nejrušnějších úseků dálnic v Německu v blízkosti frankfurtského letiště a křížení Frankfurter Kreuz. Pokud se ukáže, že tento systém je vhodný pro těžkou nákladní dopravu, měly by být elektrifikovány i další dálnice. Na A5, která má čtyři jízdní pruhy, by měl být vybaven horním elektrickým vedením vždy jen pravý jízdní pruh v každém směru v úseku dlouhém pět kilometrů.
 
Projekt nechce být konkurencí pro nákladní dopravu po železnici. „Vždycky bude určitý podíl kamionové dopravy. Předpokládáme, že v případě, že by se systém ukázal jako skutečná alternativa, budeme muset v Německu vybavit asi 1000 kilometrů nadzemním elektrickým vedením,“ dodal Haufe.