bosch powertrain 1. část: co nás bude pohánět v budoucnosti | Aktuality | autoweek.cz

Bosch Powertrain 1. část: Co nás bude pohánět v budoucnosti

Bosch Powertrain 1. část: Co nás bude pohánět v budoucnosti

25.06.2013 | | Aktuality

Přednáška k 61. mezinárodnímu kolokviu v Boxbergu v červnu 2013: Rolf Bulander, člen představenstva zodpovědný za oblast Bosch Gasoline Systems, a Markus Heyn, člen představenstva zodpovědný za oblast Bosch Diesel Systems.

Vážené dámy a pánové,

Evropská unie stanovila náročné limity flotilových emisí CO2 pro rok 2020. Oficiální návrh Komise EU zní následovně: 95 g CO2/km. Již za dva roky, tedy v roce 2015, budou smět flotily vozidel vypouštět průměrně jen 130 g CO2/km.

I když ostatní hospodářské prostory, jako jsou USA a Čína, schválily rovněž pravidla pro snižování emisí CO2, zůstává cíl EU pro rok 2020 nejnižší hranicí. Naše automobilová technika Bosch přispěje rozhodujícím způsobem k tomu, aby byla vozidla všech tříd připravena na budoucnost. Další snižování spotřeby paliva je možné, ovšem částečně se značnými dodatečnými náklady.

Mnoho cest: spalovací motor, elektrifikace, pohon na zemní plyn

Zda budou zákazníci v budoucnosti řídit automobil se spalovacím motorem, nebo s dodatečně elektrifikovaným pohonem, to závisí do značné míry na druhu vozidla. U malých vozů považujeme za postačující další zdokonalení samotné konstrukce spalovacího motoru. Účinnější spalování, turbodmychadlo a downsizing spojí nízké náklady s vysokou hospodárností.

Rovněž v oblasti pohonů pro vozy střední třídy pracuje Bosch na technice pro ještě čistější a hospodárnější motory, které přesto zůstanou cenově dostupné. V této oblasti spatřujeme ještě potenciál, protože jsme schopni nabídnout zdokonalené a nové komponenty motorů, které umožní další optimalizaci spalovacího procesu. Kromě toho pracujeme na nových systémech, které zvýší účinnost rekuperace kinetické energie a umožní lehkou elektrifikaci hnacího řetězce.

Technika pohonu ve vyšší třídě bude vyžadovat pro dosažení cílů v oblasti emisí CO2 mnohem více změn. Bosch vyvíjí účinné hybridní soustavy typu plug-in, které umožní ujet čistě elektricky vzdálenost až 60 km. Díky tomu bude možné snižovat emise CO2 i u vozidel SUV.  

Tyto systémy zvýší náklady, na druhou stranu však zvýší užitnou hodnotu. Hybridní soustava typu plug-in dodá totiž prémiovému segmentu ještě více na atraktivitě. Automobil s tímto pohonem jede v elektrickém režimu téměř nehlučně, zachovává si však dojezd konvenčního vozu se spalovacím motorem. Navíc nabízí ještě více dynamiky díky točivému momentu přídavného elektrického pohonu.

Kromě elektrifikace hnacího řetězce vidí Bosch ve všech automobilových segmentech možnosti k využití hospodárných pohonů na zemní plyn. Při spalování zemního plynu lze ušetřit 25 procent emisí CO2 v porovnání se spalováním benzinu. Naše systémy nabízejí navíc vysokou užitnou hodnotu pro zákazníka a lze je realizovat s nízkými dodatečnými náklady. Pro další růst tohoto trhu musí být ovšem ještě výrazně rozšířena infrastruktura.

2. část - spalovací motory

3. část - hybridní pohony

4. část - alternativní pohony

  • Bosch Powertrain 1. část: Co nás bude pohánět v budoucnosti
  • Bosch Powertrain 1. část: Co nás bude pohánět v budoucnosti