konto bariéry spoléhá na ford | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Konto Bariéry spoléhá na Ford

Konto Bariéry spoléhá na Ford

13.08.2013 | | Autoservis

Konto Bariéry, klíčový projekt Nadace Charty 77, shromáždilo za dvacet let své existence již stovky milionů korun, které rozdělilo mezi tisíce projektů, jejichž cílem je podpora handicapovaných spoluobčanů. 

Podpora probíhá mimo jiné i formou nákupu osobních a užitkových automobilů, které jsou pak přidělovány organizacím starajícím se o lidi s handicapem. Novým partnerem organizace je společnost Ford Motor Company, s.r.o.

Pro poslední nákup vozů se Konto Bariéry rozhodlo změnit dodavatele a jako nového partnera si vybralo značku Ford. Konto Bariéry předalo charitativním organizacím celkem osm vozů Ford: šest devítimístných modelů Tourneo Custom a dva velkoprostorové pětimístné Fordy

C-MAX.

„Pro Fordy jsme se rozhodli proto, že dobře víme, že jsou spolehlivé, mají flexibilní uspořádání interiéru – a hlavně také velmi nízké provozní náklady,“ řekla k tomu ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. „Kromě toho nám Ford také udělal velmi zajímavou nabídku. Na místě mě opravdu překvapilo, že osvědčené a prověřené neziskové organizace při přebírání klíčků od úžasných automobilů Ford Tourneo a Ford C-MAX konstatovaly, že je to největší dar, jaký za dobu své činnosti dostaly. Zatím nebylo běžné, že by ‚neziskovky’ jezdily ve stejném autě, jakým na předání přijel i sám pan generální ředitel Jan Laube z českého Fordu. Proto jsem moc ráda, že jsme tu dnes založili novou tradici,“ dodala Jirků.

Všechna auta byla pořízena díky projektu Auta bez bariér, který je financován z prodeje nákupních tašek v hypermarketech Globus, a to 1 Kč z každého prodaného kusu.

„To, co Konto Bariéry dělá pro zapojení handicapovaných spoluobčanů do života, je obdivuhodné – a pro nás je čest se na tomto projektu podílet,“ řekl při předávání vozů Jan Laube, generální ředitel českého Fordu. „Věřím, že i osm budoucích uživatelů nových Fordů Tourneo Custom a C-MAX ocení jejich přednosti a že jim naše auta budou dlouho a dobře sloužit.”

 

Nové Fordy Tourneo Custom a C-MAX si převzaly tyto organizace:

Camphill České Kopisty

Komunitní domov pro dospělé s mentálním postižením již několik let nabízí chráněné bydlení a centrum denních služeb.

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje

Centrum poskytuje terénní službu osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území Karlovarského kraje.

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Posláním Domova sv. Anežky je podpora a pomoc lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení, začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život.

Charita Veselí nad Moravou

Charita poskytuje svým klientům celou řadu služeb. Pečovatelská služba dopomáhá lidem, jejichž schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota, o. p. s.

Jistota poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o děti od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění, se všemi stupni závažnosti zdravotního postižení.

Ledovec

Tato nezisková organizace nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Ostravská organizace vozíčkářů, o. s.

OOV pomáhá těžce tělesně postiženým spoluobčanům při jejich integraci do společnosti. Vytváří společenské klima a podmínky pro to, aby prožili svůj život smysluplně.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

Okresní organizace SPMP Třebíč se ve své činnosti zaměřuje na rodiny s postiženými dětmi, stejně jako na osoby s mentálním a kombinovaným postižením.