nekvalitní náhradní díly vozidel zabíjejí… | Aktuality | autoweek.cz

Nekvalitní náhradní díly vozidel zabíjejí…

Nekvalitní náhradní díly vozidel zabíjejí…

15.04.2015 | | Aktuality

Celosvětově mají nekvalitní náhradní díly vozidel na svědomí téměř 40 000 obětí dopravních nehod ročně. Náklady těchto nehod ročně činí 16 miliard dolarů. V Evropě je až 10 % dodávaných dílů padělaných, tedy potenciálně nebezpečných.
Obecně jsou padělané výrobky celosvětovým problémem. Odhaduje se, že obecně 5-7 % produktů je „falešných“. Jedná se o obchod ve výši až 500 miliard dolarů. Cena výrobků je nízká a samozřejmě i jejich kvalita je nevalná. To je velký problém pro zavedené prémiové značky, neboť kromě přímých škod v podobě krácení obchodů dochází k poškozování jejich pověsti, tedy do budoucna i ke snižování hodnoty jejich značky.

Padělání náhradních dílů k motorovým vozidlům je celosvětově velkým byznysem. V Evropě se odhaduje, že až 10 % dodávaných dílů je padělaných, na Středním Východě se jedná až o 30 %, v Indii až o téměř 50 %. Jedná se především o olejové a vzduchové filtry, zapalovací svíčky, vnější osvětlení vozidel, tlumiče pérování, karosářské díly, brzdy a jejich součásti, ložiska, stěrače, airbagy, díly řízení. Přitom například nekvalitní airbag znamená přímé ohrožení života.

Producenti těchto nekvalitních produktů pocházejí z Číny, Taiwanu, Indie, Turecka, Singapuru, Latinské Ameriky, ale také z řady evropských států. Jejich prodej dnes neprobíhá jen prostřednictvím autoservisů, ale nabídka je činěna i přímo koncovým uživatelům např. prostřednictvím internetu. Automobilový průmysl tak celosvětově přichází o více než 10 miliard dolarů ročně, navíc dochází k redukci pracovních míst - odhad z roku 2005 hovoří o ztrátě 750 000 pracovních pozic.

Instalace nekvalitních dílů s sebou nese i nárůst závažných dopravních nehod. Ročně na světových silnicích umírá cca 1,3 milionu osob, dalších 30-50 milionů je zraněno. Celá 3 % nehod jdou na vrub nekvalitních náhradních dílů. To ovšem znamená, že téměř 40 000 osob každoročně umírá zbytečně z viny subjektů, které vědomě produkují a distribuují nekvalitní výrobky. Dalších asi 1,5 milionu lidí je zcela zbytečně zraněno.  

Počet motorových vozidel celosvětově rychle roste, a to především v ekonomicky méně rozvinutých zemích. Právě zde je cena náhradního dílu při jeho pořizování rozhodující. V těchto státech umírá více než 90 % všech usmrcených na světových silnicích. Dá se tak očekávat, že pokud nedojde k přijetí zásadních opatření, počet dopravních nehod výrazně poroste, což s sebou ponese i nemalý nárůst počtu usmrcených a těžce zraněných. V roce 2000 činily dle Světové zdravotnické organizace celosvětové náklady silničních dopravních nehod 518 miliard dolarů. Pokud by bylo zamezeno používání nekvalitních dílů, celosvětově by mohlo být ušetřeno až 16 miliard dolarů.

Padělané produkty dělají vrásky ekonomům a marketérům nejedné renomované společnosti. Pokud se jedná o padělky dílů motorových vozidel, přistupují navíc škody na životech a zdraví lidí. K tomu je nutno připočíst nemalé hmotné škody a tzv. nepřímé náklady, kam řadíme např. ztráty na produkci a sociální výdaje.

Dopravní nehody vzniklé následkem použití nekvalitního dílu potvrzují závěry Vize nule, totiž že nehoda není individuálním, ale naopak systémovým selháním. Lze doporučit věnovat při vyšetřování tragických nehod pozornost tomu, zda se na jejím vzniku nepodepsala nekvalitní součástka vozidla. V kladném případě by  měl být trestán nejen ten, kdo havárii bezprostředně zavinil, ale také všichni ti, kteří se podíleli na prodeji i instalaci padělaného dílu. 

Text: Informace Týmu silniční bezpečnosti