němci by si na silnicích přáli větší ohleduplnost | Aktuality | autoweek.cz

Němci by si na silnicích přáli větší ohleduplnost

Němci by si na silnicích přáli větší ohleduplnost

08.04.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Reprezentativní průzkum společnosti AutoScout24 ukázal, že jen 3 % německých řidičů se domnívá, že ostatní řidiči se při jízdě chovají slušně. Za vzor Němci dávají Dány a za nejméně ohleduplné na německých silnicích označují řidiče z České republiky!

Řidiči v Německu jsou nešťastní: téměř všichni (97 %) by chtěli, aby ostatní uživatelé silnic byli více ohleduplní. Toto zjištění vyplývá z průzkumu, který pro AutoScout24 mezi 1020 řidiči uskutečnil institut Innofact AG. Třetina respondentů (34 %) by chtěla, aby ostatní dodržovali vhodný odstup za jejich vozidlem, protože nejméně oblíbeni jsou ti řidiči, kteří jezdí těsně nalepeni hned za vaším vozem.

Dalších 24 % řidičů rozčilují ti, kteří ignorují postup při střídavém sjíždění do jednoho pruhu (princip zipu) a odmítají kohokoli pustit do svého pruhu. Stejně neoblíbení jsou u 23 % respondentů řidiči, kteří dostatečně včas nenaznačí, že přejíždějí do jiného pruhu nebo odbočují. Němci by také chtěli, aby se ostatní lépe chovali při parkování ve městech a při předjíždění na dálnici (v obou případech 8 %).

Na německých silnicích se objevují i pozitivní gesta. Mírné pokývnutí, úsměv nebo zvednutí ruky - téměř všichni řidiči tak (98 %) říkají: děkuji když je například někdo nechá zařadit do pruhu. Němci rovněž projevují ohleduplnost vůči viditelně starším řidičům - 44 % respondentů věnuje obzvláštní pozornost při jízdě kolem starších řidičů, aby tak předešli případným nehodám. Zajímavé je, že 31 % řidičů přibrzdí v blízkosti řidičů, kteří danou oblast viditelně neznají a 23 % řidičů se chová ohleduplně vůči mladým řidičům a začátečníkům.

Mezi devíti sousedními zeměmi Německa v ohleduplnosti zvítězili v očích německých řidičů Dánové. Každý čtvrtý Němec se domnívá, že jejich severní sousedé řídí nejvíce empaticky, následují Švýcaři (24 %) a Rakušané (18 %). Naopak poslední místa v žebříčku nejméně ohleduplných zaujímají řidiči z Belgie (4 %) a Polska (2 %). Až na úplném konci žebříčku jako ti nejbezohlednější jsou řidiči z České republiky (1 %)!