německé firemní vozy nejvíce poškozují klima v evropě | Aktuality | autoweek.cz

Německé firemní vozy nejvíce poškozují klima v Evropě

Německé firemní vozy nejvíce poškozují klima v Evropě

18.05.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle studie T&E by se celkové emise z automobilů v Německu mohly snížit téměř o třetinu, pokud by do roku 2030 byly všechny nové firemní automobily elektrifikovány. Tímto způsobem by bylo možné dosáhnout i zpřísněné klimatické cíle.
Podle studie ekologické asociace Transport & Environment (T&E) jsou firemní a firmami registrovaná vozidla zodpovědná za přibližně tři čtvrtiny emisí CO2 z nových automobilů v Německu. Proto tvoří skupinu vozidel nejvíc poškozující klima v Evropě. Celkové emise automobilů v Německu by se mohly snížit téměř o třetinu, pokud by do roku 2030 byly elektrifikovány všechny nové firmami registrované vozy.
 
Podle T&E by to umožnilo velkou část úspor emisí, které jsou nezbytné k dosažení aktuálně diskutovaných vyšších národních cílů v oblasti klimatu v odvětví dopravy. „Aby bylo možné dosáhnout nové přísnější klimatické cíle, bylo by pro vládu ideálním začátkem, aby nejpozději do roku 2030 elektrifikovala všechny nové firemní vozy,“ uvedl ředitel společnosti T&E Germany Stef Cornelis.
 
Podle T&E by Německo mělo také revidovat svůj daňový systém a přestat propagovat ekologicky škodlivá auta. Daně z firmami registrovaných vozidel se spalovacími motory jsou totiž v Německu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi velmi nízké. Firemní vozy s vysokými emisemi CO2 jsou ve Francii zdaněny částkou vyšší než 9000 eur, zatímco v Německu pouze 1500 eur.
 
Průměrné emise CO2 z firmami registrovaných automobilů jsou proto v Německu o 17 % vyšší než ve Francii. Německo je také jediným významným trhem v Evropě, na němž je poptávka po elektricky poháněných automobilech nižší u firmami registrovaných vozidel než u soukromých. „Nízké zdanění objemných firemních automobilů činí z Německa daňový ráj pro polykače fosilních paliv. Vláda se nemůže zavazovat k vyšším klimatickým cílům a současně dotovat znečištění životního prostředí a ovzduší,“ uvedl Stef Cornelis.