německé předsednictví eu: šance na posílení elektromobility | Aktuality | autoweek.cz

Německé předsednictví EU: šance na posílení elektromobility

Německé předsednictví EU: šance na posílení elektromobility

24.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Německé předsednictví EU by mělo v navrhovaném fondu EU na obnovu upřednostnit Zelenou dohodu. Německý ředitel skupiny pro udržitelnou dopravu Transport & Environment Stef Cornelis v prosazování elektromobility vidí šanci k posílení německého automobilového průmyslu.
Příští měsíc převezme Německo předsednictví v Radě EU, a to již počtvrté. Největší ekonomická síla Evropské unie převezme předsednictví v době, kdy Evropa čelí největší hospodářské krizi od druhé světové války.
 
Německé šestiměsíční předsednictví v Radě EU znamená, že německá vláda bude předsedat jednáním o fondu obnovy v plánované výši 750 miliard eur. Stef Cornelis ze skupiny pro udržitelnou dopravu Transport & Environment vysvětluje, proč by Berlín měl zajistit, aby tato jednání vedla k Zelené dohodě mezi členskými státy.
 
Jako u každé krize, i toto je příležitost k obnovení naší společnosti a ekonomiky. Z tohoto důvodu Evropská komise v květnu představila největší balíček finanční obnovy, jaký kdy Evropa viděla. Nová generace EU je finanční program v celkové výši 750 miliard eur, jehož cílem je postavit Evropu opět na nohy. Je to poprvé v historii EU, kdy má Komise v plánu půjčit si peníze na finančních trzích. V rámci toho by mělo být 500 miliard eur rozdáno prostřednictvím grantů, což znamená, že členské státy tyto částky nebudou muset vracet, na rozdíl od zbývajících 250 miliard, které budou ve formě půjček.
 
Země, které jsou nejvíce zasaženy krizí Covid-19, mají dostat největší finanční pomoc. Například Itálie a Španělsko získají granty přibližně 62 miliard eur a Německo obdrží 22 miliard eur, zatímco jiné, jako jsou Belgie, Nizozemsko nebo Švédsko, dostanou 3 až 6 miliard eur.
 
Jak zelené plány?
Německé předsednictví bude dominovat intenzivním diskusím mezi evropskými členskými státy Rady. Půjde o to, kolik dotací a půjček dostanou různé země, zda lze koláč rozdělit i jinak, ale také podle jakých kritérií mohou jednotlivé země tyto prostředky získat. Členský stát, který chce získat podporu, musí Komisi předložit plán, v němž uvede svůj návrh, jenž musí splnit několik kritérií, aby grant získal.
 
V přípravě návrhu předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla, že by oživení EU mělo být „zelené“, a to podle zásad evropské Zelené dohody. Bližší pohled na návrhy však ukazuje, že tato „zelená opatření“ jsou spíš volitelná. Země mohou získat finanční podporu pokud jsou jejich plány „zelené“ nebo „digitální“, přičemž nejsou stanovena žádná upřesnění co „zelené“ znamená. Tento návrh tedy ponechává dveře dokořán pro peníze plynoucí i do neudržitelných řešení, která nemají dlouhodobou budoucnost.
 
Odvětví a infrastruktury, do nichž nyní Evropa a země budou investovat, do značné míry určí, jak bude evropské hospodářství vypadat v nadcházejících desetiletích. Vlastní analýza Evropské komise odhaduje, že pro splnění cíle, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrální, je v odvětví dopravy zapotřebí během následujících 30 let každoročně investovat přibližně 850 miliard eur!!!
 
Proč by se Německo mělo snažit o vytvoření nové „zelené“ generace?
Předsednictví je pro Německo jedinečnou příležitostí k posílení těchto kritérií při projednávání mezi zeměmi EU a k zajištění toho, aby tento program vytvořil novou podobu EU pro „zelenou“ generaci.
 
Nedávno zveřejněný německý národní plán obnovy má jasně zelené zaměření, neposkytuje žádné prémie na auta se zážehovými ani vznětovými motory, investuje do akumulátorů, nabíjení elektromobilů, železniční dopravy a energeticky účinných budov. Německo má strategický zájem na tom, aby se tento jeho národní plán v nadcházejících měsících stal plánem Nová generace EU.
 
Všichni němečtí výrobci automobilů procházejí transformací na elektromobilitu. Prodej více elektricky poháněných automobilů je pro ně tím nejlepším způsobem, jak splnit dlouhodobé cíle v oblasti flotilových emisí CO2 a uchovat si globální konkurenceschopnost. Aby toho bylo dosaženo, je nutné, aby VW, Daimler a BMW začaly prodávat elektromobily i v jiných členských státech EU a aby vznikly dostupná infrastruktura pro nabíjení a spolehlivý evropský dodavatelský řetězec s akumulátory. Evropská asociace výrobců automobilů ACEA nedávno vyzvala k urychlenému budování infrastruktury nabíjecích stanic v Evropě, která v současné době chybí.
 
Německá výroba automobilů závisí na exportu v rámci EU, takže silný evropský trh s elektromobilitou je pro toto odvětví dobrou zprávou. Přibližně 40 % automobilů vyrobených v Německu, což jsou asi dva miliony aut ročně, se vyváží do jiných zemí EU (včetně Velké Británie). Zajištění toho, aby klíčové evropské trhy, jako jsou Itálie, Španělsko a Francie, mohly utratit evropské granty za elektrické nabíjení a nikoliv za plynovou infrastrukturu, a mohly poskytovat dotace pouze na bezemisní vozidla tedy poslouží dlouhodobým zájmům Německa, jeho automobilek a německé ekonomice jako celku.
 
Nová „zelená“ generace EU proto může položit základy elektromobility a vytvořit trhy pro německá elektricky poháněná vozidla, která na trh vstoupí v nadcházejících letech.