nezájem o elektromobility trvá | Aktuality | autoweek.cz

Nezájem o elektromobility trvá

Nezájem o elektromobility trvá

13.07.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle exkluzivního průzkumu institutu Civey je nákup elektricky poháněného vozidla v Německu přes i přes pobídky ke koupi mimo zájem téměř 85 % motoristů.
Balíček ekonomických pobídek v Evropské unii má klást důraz na „zelené technologie“, v oblasti dopravy především na podporu elektromobility. Ukazuje se ovšem, že přes snahu německé vlády to není zcela ve shodě s potřebami běžných kupujících v Německu.
 
V Německu je prodej elektricky poháněných a hybridních automobilů podporován velkými státními dotacemi. Jak se to projeví na chování zákazníků jsou stále jen spekulace. Srovnávací portály vykazují zvýšený zájem o elektrifikovaná vozidla. Někteří analytici očekávají, že tento rok vzroste počet nově registrovaných elektrických a hybridních automobilů o 40 000 až 200 000 vozidel. V loňském roce bylo v Německu registrováno 3,6 milionu nových vozidel z čehož bylo 300 000 vozidel s elektrickým resp. hybridním pohonem (čistých elektromobilů bylo 63 281), což znamenalo podíl 8,4 % (u elektromobilů jen 1,8 %).
 
Reprezentativní průzkum, uskutečněný berlínským institutem Civey na zakázku magazínu Automobilwoche, ukazuje, že ohledně elektromobility panuje mezi německými motoristy velká skepse: 84,3 % dotázaných si v současné době nechce koupit elektrické auto. Nákup elektromobilu si dokáže představit pouze 9,2 % dotázaných, ale jen velmi malá část potenciálních zákazníků má skutečně pevný úmysl si jej koupit. Průzkum se uskutečnil rozhovory s 5000 lidmi.
 
Skepse panuje ve všech věkových skupinách. Nejvíc jsou nákupu elektromobilu nakloněni kupující ve věku 30 až 39 let s mírným náskokem před skupinou 20 až 29letých. Jak se dá očekávat, obzvláště vysoký podíl sympatizantů elektromobility je mezi voliči Zelených: 17,3 % z nich si koupi elektromobilu dokáže představit. Také příznivci sociální demokracie (SPD) jsou pozitivněji naladěni, zatímco odmítnutí mezi voliči unijních stran (CDU/CSU), FDP, Levice (komunisté) a zejména AfD je velké.
 
Při hodnocení investice do elektromobilu hraje také roli regionální kupní síla - kupující si jej musí především dovolit. Vyšší kupní síla znamená větší ochotu ke změně způsobu pohonu. Státní dotace na nákup elektromobilů je obrovská - do konce roku 2021 se zdvojnásobila na 6000 eur (160 000 Kč) a s přispěním automobilek to může být až 9000 eur (240 000 eur), navíc byla na půl roku snížena DPH o 3 %. Samotné finanční pobídky však nemohou spotřebitele přesvědčit. Skepse ohledně dojezdu a dostatečné nabíjecí infrastruktury je zřejmě stále vysoká.
 
Výsledky průzkumu Civey pro Automobilwoche
Plánujete nyní koupit elektrické auto?
Rozhodně ano 2,6 %
Spíš ano 7,1 %
Nerozhodnuto 6,5 %
Spíš ne 64,3 %
Rozhodně ne 19,5 %
 
Vyhodnocení podle věku
věk ano nevím ne
18-29 13,0 % 6,4 % 80,6 %
30-39 14,8 % 7,9 % 77,3 %
40-49 11,3 % 6,4 % 82,3 %
50-64 8,9 % 6,8 % 84,3 %
65+ 5,1 % 5,7 % 89,2 %