zákaz spalovacích motorů ve městech? | Aktuality | autoweek.cz

Zákaz spalovacích motorů ve městech?

Zákaz spalovacích motorů ve městech?

06.04.2011 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Množství tradičních osobních automobilů by se podle EU mělo do roku 2030 snížit na polovinu. Evropská komise současně navrhuje zákaz vjezdu vozů se spalovacími motory do měst do roku 2050. Proti tomu má námitky Evropská asociace automobilek ACEA.

Podle programového prohlášení Evropské unie by se do roku mělo používání obvyklých automobilů poháněných motory s vnitřním spalováním mělo do roku 2030 snížit na polovinu. Důvodem se snaha snížit znečištění a zmenšit závislost na ropě z nestabilního Středního východu.

Přechod ze 150 let používaného spalovacího motoru v městském provozu by měl být dokončen v roce 2050, kdy by všechny vozy používané ve městech EU měly podle Evropské komise ke svému pohonu využívat výhradně jen nízkoemisní technologie. V důsledku toho by se snížil vliv na změnu klimatu, nevznikal by smog, ubylo by hluku a snížily by se náklady EU za dovoz ropy, které v loňském roce dosáhly 210 miliard eur. Zpráva uvádí, že „Městský provoz je zodpovědný za ¼ emisí CO2 z dopravy a ve městech dochází k 69 % nehod.“

Blok tvořený 27 státy začne omezovat množství CO2 vypouštěného automobily počínaje příštím rokem. Evropa by chtěla do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80 až 95 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Stejně tak by se měl o 40 % zvýšit podíl paliv s nízkým obsahem uhlíku v letecké a námořní přepravě.

Evropská komise, výkonný orgán EU, ve svém prohlášení uvádí: „Postupné vyřazování tradičně poháněných vozidel z městského prostředí zásadně přispěje k podstatnému snížení závislosti na ropě, hluku a emisí skleníkových plynů, a znečistění místního vzduchu.“ S tím souvisí potřeba rozvíjet plnící a dobíjecí infrastrukturu pro nová vozidla a podporovat hromadnou dopravu, chůzi a cyklistiku.

Dokument, jenž je součástí plánu EU na přechod k nízkoemisní ekonomice, rovněž představuje návrh na přesunutí části nákladní silniční dopravy na vzdálenost převyšující 300 km na železnici nebo lodní dopravu. Komise rovněž uvedla, že EU by měla do stejného termínu ztrojnásobit délku rychlostních železničních sítí.

Komisař pro dopravu Siim Kallas uvedl, že Evropa potřebuje konkurenční systém dopravy bez zahlcení a s nižšími emisemi oxidu uhličitého. Jménem Evropské komise načrtl, jak by evropská doprava měla vypadat v roce 2050 a jakým způsobem se k tomuto cíli dostat. Mezi nejvýznamnější doporučení patří:

- do roku 2050 by měl platit zákaz vjezdu vozů se spalovacím motorem do měst, přičemž do roku 2030 by jich měla být jen polovina

- 30 % silniční nákladní dopravy na vzdálenost delší než 300 km by do roku 2030 měla přejít na železniční nebo vodní dopravu, v roce 2050 by tímto způsobem mělo fungovat 50 % nákladní dopravy

- Evropa by měla dokončit ucelenou regionální rychlostní železniční síť

- do roku 2050 by podíl ropy na leteckém palivu měl klesnout na polovinu

- klíčová letiště a přístavy by měly být propojeny s železnicí

- měly by se rozvíjet technologie umožňující různé způsoby přepravy lidí a nákladu

- uživatelé přepravy by měli hradit plné náklady za přepravu

 

Proti představě Evropské komise o budoucnosti dopravy má námitky Evropská asociace automobilek ACEA. ACEA uvedla, že cíle vyplývající ze specifických změn jsou svévolná opatření. „Vyřešit jednoduchý požadavek po snížení počtu používaných motorových vozidel nebude tak snadné jak se může zdát, neboť se nesníží poptávka po pružném řešení, které silniční doprava na rozdíl od jiných způsobů poskytuje,“ uvedl v prohlášení generální sekretář ACEA Ivan Hodač.

Doporučení k omezení počtu vozů se spalovacím motorem ve městech však je povzbuzením pro automobilky, které sázejí na budoucnost elektrických automobilů. Automobilky jako Toyota a Renault například zrychlují tempo vývoje elektrických vozidel a hybridních systémů, které mohou využívat jízdu na benzin nebo elektřinu v souvislosti s tím, jak EU snižuje emisní limity, a to včetně plynů přispívajících k oteplování klimatu.

ACEA ale v této problematice zachovává opatrnost. „Je obecným pravidlem, že politika Evropské unie se vyhýbá ukvapenému předpovídání vítězů z oblasti různých typů technologií. Uvedená zpráva se tohoto pravidla musí držet,“ říká Hodač a požaduje politiku neutrální vůči jednotlivým typům technologie.

Evropská komise odkazuje na zprávu Mezinárodní energetické agentury, která před nedávnou dobou upozornila na to, že čím méně bude svět úspěšný při snižování emisí uhlíku, tím více poroste cena ropy. Evropská komise tvrdí, že situace, která nastane v roce 2050, se musí řešit už nyní, neboť zavádění nové infrastruktury dlouhodobé a životnost vlaků, lodí a letadel se počítá na desetiletí.

John Gardiner z evropské pobočky Fordu uvedl, že kontroverzní návrh nebere v úvahu několik důležitých faktorů včetně jasné definice toho, co se považuje za městskou oblast. „Je to město s 10 miliony nebo 100 000 obyvateli?“ ptá se. „A pokud se zbavíte automobilů se spalovacími motory v centrech a nahradíte je elektrickými vozidly, nesnížíte tím počet vozů v ulicích.“ Automobilky by podle něj daly přednost tomu, aby EU soustředila své úsilí na zlepšení silniční infrastruktury aby se zamezilo ucpávání center měst. Podle něj přímý zákaz vozů se spalovacími motory nebude mít vliv na zahlcení měst dopravou a omezení škodlivých emisí. Při tomto náhlém přechodu k elektrickým automobilům se při používání fosilních paliv pouze změní místo zdroje znečištění. Uvažovalo se o tom, že elektrické automobily by poháněla energie z jaderných elektráren. Avšak po japonské jaderné havárii se nyní mnoho zemí od jaderných programů odklání. Gardiner říká, že otázku využívání jaderných elektráren automobilkám řešit nepřísluší. Pokud však EU o návrhu vážně uvažuje, měla by přijímat podněty od všech stran, které jím budou ovlivněny.

„Jedná se o zásadní problém, který je nutný probrat, zapojit do něj akcionáře a přijít s něčím praktickým,“ říká Gardiner a poznamenává, že takové informace by přišly od automobilek a energetických společností. "Návrh Evropské komise ve svém důsledku omezuje spotřebitele ve volbě jaký vůz si mohou koupit," dodává Gardiner, "To povede k podkopání mechanismu trhu. Dalším problémem je otázka, zda je technologie elektromobilů zralá na to, aby nahradila spalovací motory. Přestože Ford a další automobilky dosáhly podstatného pokroku při vývoji této technologie, elektrický pohon dosud nemůže v praxi spalovací motory zcela nahradit." Podle Gardinera se k uvedenému návrhu budou vyjadřovat jednotlivé členské země, které pravděpodobně připojí své vlastní názory. Ford podle něj rád přispěje s pomocí, ale je otázkou, zda se jedná a o správnou cestu kupředu?