nová filosofie společnosti construct | Aktuality | autoweek.cz

Nová filosofie společnosti Construct

Nová filosofie společnosti Construct

14.09.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Construct již více než 20 let vyrábí a prodává mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži. Nyní přichází s novými produkty a službami - sledovacími zařízeními Snooper a  Prospector, benefity ve spojení s firmou Allrisk a registrovanou montáží.

 

Společnost Construct již více než 20 let vyrábí a prodává mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži. Mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži Construct je systém časem natolik ověřený a technologicky a kvalitativně dokonalý, že umožňuje jen minimální inovace. Proto společnost Construct přichází s rozšířením portfolia produktů a dalších služeb.

Hlavní náplní činnosti společnosti zůstane i nadále prodej mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži Construct. Svou nabídku ale doplní o další doplňkové produkty, které zákazníkům přinesou nové služby a výhody. Novými oblastmi činnosti jsou sledování vozidel a benefity vyplývající z koupě zabezpečení.

Revoluci v poprodejních službách přinese splnění podmínky asistenčních služeb a pojištění v registraci informací o každém namontovaném zámku či jiném produktu Construct.

Společnost Construct aktuálně připravuje tři základní kategorie produktů:

1) Zabezpečení vozidel proti krádeži

Construct - Základním nosným programem je i nadále mechanické zabezpečení, jehož princip spočívá v blokaci řadicí páky masivním bezpečnostním systémem.

Construct Safetronic - Elektromechanické zabezpečení, které pracuje na poloautomatickém principu a zamyká řadicí páku bez obsluhy. Díky výrobní a technické inovaci je nyní nabízen za výrazně dostupnější cenu než doposud. Předpokládaná úspora se blíží k částce 5000 Kč. Nová doporučená cena pro koncového zákazníka vč. montáže a DPH by neměla přesáhnout 13 000 Kč, oproti původní doporučené ceně 17 750 Kč.

2) Sledování vozidel

Construct Snooper - Přenosný vyhledávací systém, který lokalizuje polohu vozu duálně pomocí GPS a GSM. Zařízení je dokonalým doplňkem mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži Construct.

Construct Snooper je vyhledávací zařízení o velikosti mobilního telefonu. Nevyžaduje montáž do vozidla, je autonomní, přenosné a nezávislé na napájení z vozidla. Přenosné vyhledávací zařízení Construct Snooper je multifunkční v tom, že jej lze použít ke sledování jakéhokoliv stroje, objektu, případně osob. Svou polohu určuje Construct Snooper ze dvou nezávislých zdrojů - BTS a GSM. Přenos informací zabezpečuje vložená SIM karta. Systém odesílá pravidelné reporty o své poloze a stavu zařízení. Jejich četnost nastavuje zákazník sám podle své potřeby. Zařízení je napájeno kvalitními lithiovými bateriemi, které díky energetické nenáročnosti zařízení garantují až dvouletý provoz bez údržby.

Construct Snooper je ovládán dvěma způsoby. Primárně prostřednictvím internetové aplikace, v omezeném režimu také pomocí mobilního telefonu. Výhodou použití webového rozhraní je jednoduchá obsluha, archivace komunikace, zobrazení aktuální polohy na Google Maps, zasílání pravidelných reportů na zadaný e-mail či zobrazení polohy v případě rušeného signálu GPS. Předpokládaná konečná cena bude v řádu 6500 Kč.

Construct Prospector - Poskytuje standardní monitorování provozu vozidla a přepis do daňově uznatelné elektronické knihy jízd. Výhodou zařízení Construct Prospector je využití nepřetržitého dispečinku asistenční služby, kterou zákazník využije zejména při hledání odcizeného či odtaženého vozu. Při pořízení produktu Construct Prospector hradí zákazník pouze montáž do vozidla, samotné zařízení je zdarma. Přes pravidelnou měsíční úhradu ušetří provozovatel, díky sledování logistiky provozu vozidla, obvykle více než 20 % aktuálně vykazovaných nákladů.

Construct Prospector sleduje kompletní logistiku provozu vozidla - místa pohybu, počet ujetých kilometrů, tankování, spotřebu pohonných hmot a další, včetně servisních náležitostí. Přímo ve vozidle si řidič může měnit status jízdy (služební/soukromá). Systém generuje přehledy a statistiky o provozu vozidla s možností individuálních úprav na vyžádání. Všechny údaje sleduje provozovatel ve webové aplikaci přístupné ze všech internetových prohlížečů. Construct Prospector sleduje vůz nejen v České republice, ale i v zahraničí.

3) Construct Benefity

Construct Allrisk - Je prvním z benefitů společnosti, který zavedením komplexního přístupu k zákazníkovi umožňuje nejen standardní zabezpečení vozidla, ale zároveň poskytuje přidanou hodnotu v podobě kombinovaného kooperativního pojištění vozu. Garantem dvou uvedených pojistných služeb je společnost Allrisk, jedna z předních makléřských pojišťovacích společností zastupující významné pojišťovny v České republice.

- Pojištění právní ochrany Allrisk

Zkušenosti ukazují, že mít vlastní profesionální právní podporu, ať již v tuzemsku nebo zahraničí představuje vysoce hodnotnou pomoc. Proto součástí každé instalace mechanického zabezpečení Construct do vozidla je bezplatné pojištění právní ochrany na 1 rok. Zákazník tak získá komplexní spektrum odborných právních služeb s nonstop asistenčními službami právního, administrativního a praktického charakteru, které může využít např. při dopravní nehodě a problémových situacích spojených s provozem vozidla, při řešení pojistné události, při jednání s policií a úřady.

- Pojištění technické asistence Allrisk

V případě technických problémů s vozidlem řidiči ocení nonstop profesionální pomoc, kterou garantuje technická asistence. Výhodou této služby je neomezené dopravení vozidla do domovského autoservisu. Nedílnou součástí technické asistence je vyproštění vozidla, zajištění náhradního ubytování v hotelu, návrat do místa bydliště, odstavení vozidla na hlídaném parkovišti, zajištění likvidace vraku vozidla po nehodě a pomoc v případě tzv. chyby řidiče - nepojízdnost vozidla způsobená vybitou baterií, defektem pneumatiky, ztrátou klíčů od vozidla, zabouchnutím klíčů ve vozidle, záměnou nebo nedostatkem paliva. To vše nejen v České republice (s dopravou do domovského servisu bez finančního limitu), ale i v zahraničí (s dopravou s finančním limitem).

Construct Benefit - připravovaný finanční produkt pro podporu při nákupu nového vozu. Jeho zavedení plánuje společnost v průběhu roku 2013.

 

Registrovaná montáž

Revoluci v poprodejních službách podmiňuje nově vznikající způsob evidence autorizovaných montáží produktů Construct. Přechod na elektronický systém on-line registrace každé provedené montáže přináší řadu možností v poskytování nových služeb, jakou je například komplexní ochrana vozidla Construct Allrisk.

Potřeba vzniku prostředí pro elektronickou registraci montáží vycházela z poznatků a zkušeností Policie ČR, která uvítá další možnost zjednodušení identifikace nalezeného odcizeného vozidla. Dalším významným aspektem pro zavedení registrace bylo urychlení ověřovacího procesu u pojišťoven spojeného s poskytováním slev na pojištění vozidel zabezpečených proti krádeži. S registrovanou montáží vzniká automaticky elektronický záruční list, který nahradí stávající záruční knížku.

  • Nová filosofie společnosti Construct
  • Nová filosofie společnosti Construct
  • Nová filosofie společnosti Construct
  • Nová filosofie společnosti Construct
  • Nová filosofie společnosti Construct