nová generace nanokosmetiky pikatec | Aktuality | autoweek.cz

Nová generace nanokosmetiky Pikatec

Nová generace nanokosmetiky Pikatec

04.01.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Pikatec uvádí na trh novou generaci nanokosmetiky s názvem Pikatec Ceramic a Pikatec Diamond. Z vzorků autokosmetiky, která se na trhu nabízí pod označením Nano, pouze Pikatec a jeden další produkt mají složení na bázi nanotechnologie!
Společnost Pikatec Technology uvádí na trh druhou generaci automobilové nanokosmetiky. Dva nové produkty nesou označení Ceramic a Diamond. Přinášejí nové poznatky z oboru nanotechnologie. Kompletní patentovaný výzkum, testy a zkušební procesy jsou výsledkem téměř dvouleté spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) v oblasti vývoje, výzkumu a následné aplikace do praxe.
 
Překvapivé výsledky testu nanokosmetiky
Spolupráce začala v roce 2014, kdy se český investor v oblasti aplikací nanotechologií obrátil na TUL s požadavkem na posouzení kvalitativních faktorů u několika dodaných vzorků nanokosmetických výrobků na trhu. Výsledky laboratorních testů ukázaly překvapivé výsledky a staly se základem spolupráce TUL a společnosti Pikatec.
 
 „Naším úkolem bylo vyhodnotit několik dodaných vzorků autokosmetiky, která se na trhu nabízela a stále nabízí pod označením Nano. Bylo zároveň potřebné vyhodnotit a porovnat uvedené vzorky z pohledu jejich složení, přítomnosti nanočástic a tomu odpovídajících vlastností. Z dodaných několika různých vzorků nanokosmetiky byl svým složením na bázi nanotechnologie, kromě Pikatecu, pouze jeden další produkt,“ říká Prof. Petr Louda Csc., vedoucího Oddělení přípravy a analýzy nanostruktury Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.
 
Nový výzkum
Prof. Petra Louda Csc. dodává: „Postupným výzkumem v této oblasti a s pomocí investora jsme se dostali k vývoji vlastního technologicky zcela nového základu automobilové nanokosmetiky s ultimativními vlastnostmi. Jsem nesmírně rád, že vědecké výsledky dosažené společně na půdě naší Technické univerzity v Liberci jsou nyní úspěšně aplikovány v průmyslové výrobě.“
 
Vývojový tým prof. Loudy se po vyhodnocení jednotlivých dodaných vzorků zaměřil na zlepšení stávající politury s označením Basic. Zjištěné poznatky však vedly tým k závěru, že bude lepší se dále ubírat zcela novou vývojovou cestou.
 
Nejprve byly definovány základní vlastnosti nové emulze na bázi nanometriálů, jako jsou tvrdost, otěruvzdornost, pružnost, UV rezistence, voděodpudivost či tepelná odolnost. Další vývoj byl postaven na výběru vstupních materiálů, změně tradičních postupů a aplikaci nanočástic. Výsledkem intenzivního vývoje bylo nové nosné medium ve složení emulze, které přineslo skokovou změnu vlastností. Nová emulze byla poté testována v mnoha geografických i klimatických prostředích.
 
Proč chránit lak
Mnoho majitelů vozů dlouhodobě podceňuje správnou a pravidelnou ochranu laku. Automobilový lak nového vozu má odpovídající vlastnosti z pohledu pružnosti, tvrdosti, ochrany proti UV záření a celkové odolnosti.

Už po 2-3 letech se na povrchu začínají vlivem klimatických podmínek vytvářet velmi jemné „šupinky“ a lidským okem nepostřehnutelné praskliny. Po čase začíná lak ztrácet vedle přirozeného lesku také své ochranné vlastnosti. Jeho povrch se stává vlivem mnoha faktorů (nečistoty, tepelná dilatace lakovaných dílů, použití saponátu v myčkách v kombinaci s kartáči, kyselý déšť atd.) stále hrubším a tento stav se s přibývajícími roky zhoršuje.

Výsledkem je degradace vlastností laku a tento stav se následně promítá do snížené hodnoty vozu. Proto se dnes s novými přípravky fungujícími na bázi nanotechnologie nabízí vysoce účinná a kvalitní ochrana laku.
 
Princip nanokosmetiky Pikatec
Základním principem funkce nanokosmetiky Pikatec je co nejtěsnější uzavření pórů v automobilovém laku správnou aplikací nové emulze s obsaženými nanočásticemi o velikosti do 30 nm (1 nm = 10-9 m). Dochází tak k vytvoření velmi tenkého filmu, který svými vlastnostmi chrání povrch laku a vytváří ochranný štít o velmi vysoké tvrdosti.
Princip aplikace této nanokosmetiky má čtyři fáze:
1) Vyčištění povrchu pomocí speciálního přípravku Pikatec od nečistot a zbytků původních politur
2) Nanesení politury ve velmi tenké vrstvě (film), která se nechá působit cca 30 minut, aby politura zatekla do struktury laku
3) Schnutí politury vylučuje emulgátor, který je nosičem nanočástic
4) Konečné vytvrzení trvá 12 hodin, avšak povrch ošetřený novou politurou Pikatec je možné už po cca 90 minutách vystavit slunečnímu záření, lehkému dešti, i mrazu do -5 °C.
 
Výsledné vlastnosti nové politury Pikatec
Lak ošetřený politurou Pikatec vykazuje mnohem lepší odolnost vůči mechanickému poškození, teplotě, UV záření a povětrnostním vlivům i předčasnému stárnutí laku. Zároveň zajišťuje vysoký lesk, ochranu před škrábanci a ochranu před solí a asfaltem. Při porovnání nových patentovaných nanokosmetických řad Diamond a Ceramic s původní řadou Basic byly dosaženy zásadní rozdíly:

1) Zvýšení tvrdosti politury - díky patentovaným kombinacím prvků, chemických složek a různých druhů a poměrů jednotlivých nanočástic je nová receptura několikanásobně tvrdší. U řady Diamond se jedná zhruba o dvojnásobné hodnoty.

2) Prodloužení životnosti - nová základní složka kosmetické emulze zmnohonásobila přilnavost politury k povrchu. Je doporučeno aplikaci novou politurou opakovat po jednom roce, i když zátěžové zkoušky prokazují kvalitní ochranu laku i po delší době (klesá však např. UV odolnost).

3) Zvýšení otěruvzdornosti - unikátním složením nové emulze se výrazně zvýšila otěruvzdornost politury o 150 %, u řady Diamond ještě o dalších 20 %.

4) Zvýšení tepelné odolnosti - od tepelné odolnosti ve výši 90 °C u původní receptury se s novou strukturou emulze dostáváme u řady Diamond až za hranici 700 °C (!).

5) Posílení odolnosti vůči saponátům - automatické myčky aut, které používají saponát jako hlavní čisticí prostředek, jsou největším nebezpečím pro strukturu a kvalitu laku. Výrazným úspěchem v porovnání s původní politurou, jejíž ochranná vrstva byla odstraněna již po čtyřech umytích vozu, je 15 (Ceramic) resp. 20 (Diamond) důkladných umytí vozu se ztrátou pouze 10 % resp. 7 % hydrofobních vlastností.

Další úspěchy ve vývoji nové emulze:
- Zvýšení odolnosti proti chemikáliím a solím
- Zvýšení odolnosti proti UV záření
- Zlepšení konzervačních vlastností laku
- Zvýšení či zvýraznění lesku karoserie
- Zvýšení hydrofobních vlastností
- Zkrácení doby odstávky vozu po aplikaci z 24 hodin na 90 minut
- Zkrácení doby konečného vytvrzení o polovinu potřebného času.
 
Prodej nanokosmetiky Pikatec
Nová generace automobilové nanokosmetiky Pikatec se vyrábí v České republice pod neustálým dohledem týmu vývojových pracovníků Technické univerzity v Liberci. Pikatec využívá jako hlavní distribuční kanál vlastní e-shop http://www.pikatec.cz. Tento způsob distribuce zaručuje přesnou evidenci a sledování exspirace jednotlivých balení, dodržení odpovídajících podmínek skladování, kvalitu pod kontrolou a zároveň umožňuje zpětnou vazbu skrze přímý kontakt se zákazníky.
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec
  • Nová generace nanokosmetiky Pikatec