nová pravidla eu pro typové schvalování | Aktuality | autoweek.cz

Nová pravidla EU pro typové schvalování

Nová pravidla EU pro typové schvalování

01.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Téměř pět let po vypuknutí emisního skandálu Volkswagenu vstupují od 1. září v platnost výrazně přísnější pravidla EU pro typové schvalování nových modelů automobilů. EU jimi chce v budoucnosti vyloučit podobné případy podvodů jako v případě manipulace se vznětovými motory VW.
Pět let po skandálu Dieselgate vstupují od 1. září v platnost nová pravidla EU, která zabrání opakování takových podvodů jako byla manipulace při měření emisí u motorů VW. Nové modely automobilů by proto v budoucnu měly být nejen přísněji kontrolovány než se dostanou na trh v Evropské unii. Poprvé budou také náhodně kontrolovány aby se zjistilo, zda schválené modely vyhovují předpisům i v průběhu jejich výroby. Nově si tyto testy může vyžádat i Evropská komise. V extrémních případech může porušení předpisů vést k drastickým pokutám až do výše 30 000 eur za vozidlo.
 
Dosud mohl svolávací akce vyhlašovat a pokuty udělit pouze vnitrostátní orgán, který vozidlo schválil. Pokud to nyní bude Komise považovat za nedostatečné, může navrhnout další nápravná opatření včetně zrušení schválení typu vozidla. To bude vyžadovat většinovou podporu zemí EU, což znamená, že jej jeden členský stát nemůže blokovat.
 
Nová pravidla umožní Komisi zrušit osvědčení o způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, což by potenciálně mohlo automobilky vystavit nárokům na odškodnění od jejich evropských zákazníků, kteří si koupí modely, kterým bude později zakázán provoz na silnicích kvůli porušení předpisů EU.
 
V září 2015 bylo známo, že společnost Volkswagen ve vozidlech se vznětovými motory používal nelegální software ke zlepšení hodnot emisí ve výfukových plynech během kontrolního měření. Výsledkem bylo, že automobily splňovaly mezní hodnoty pouze na zkušebním stavu před schválením, ale v silničním provozu emitovaly mnohonásobně víc škodlivých látek, především jedovatých oxidů dusíku. Řidiči těchto vozidel dodnes bojují o odškodnění.
 
Už nikdy skandál jako před pěti lety
„Cílem je zabránit opakování skandálu k jakému došlo před pěti lety,“ uvádí EU. Zásady pro tzv. Schvalování typu se zásadně změnily a pokuty by v budoucnu měly mít také vysoce odrazující účinek.
 
Co to je typové schválení? Pokud chce výrobce automobilů v EU uvést na trh nový model, nechá předem otestovat prototypy v jedné ze zemí EU a potvrdí dodržování všech bezpečnostních a ekologických předpisů. Pokud získá všechna potvrzení, může se model prodávat ve všech zemích EU.
 
Zaostřeno na tři opatření
Podle Evropské komise se o zlepšení v budoucnu postarají tři opatření. Země EU budou muset po schválení typu také kontrolovat automobily v běžném provozu, konkrétně alespoň jeden ze 40 000 prodaných automobilů. Evropská komise si může takové testy vyžádat a rovněž sama začne provádět kontroly vozidel. Kvůli tomu investovala 7 milionů eur do dvou zkušeben.
 
Bruselský úřad může také dohlížet na zkušební a schvalovací orgány jednotlivých států EU a vyhlašovat celounijní svolávací kampaně, případně zrušit osvědčení o technické způsobilosti, pokud vůz poruší emisní limity EU. Komise může rovněž ukládat pokuty pokud země EU vůči výrobci nepodnikne příslušná opatření v případě prokázaného porušení předpisů.