nezapomínejme na palivové články | Trendy | autoweek.cz

Nezapomínejme na palivové články

Nezapomínejme na palivové články

09.07.2010 | Rybecký Vladimír | Trendy

Roční prodej automobilů poháněných palivovými články by měl podle americké analýzy vzrůst až na 670 000 do roku 2020.

V současnosti mnoho automobilek obrací svou pozornost na elektrické automobily dobíjené ze sítě, zatímco palivové články stojí poněkud stranou pozornosti. Třebaže vozy poháněné elektrickým proudem z akumulátorů nebo palivových článků zřejmě v blízké budoucnosti nezískají větší podíl na automobilovém trhu, řada studií naznačuje, že rozvoj vozidel na akumulátory předčí palivové články. Právě ty se ovšem berou za dlohodobě nejperspektivnější způsob pohonu osobních aut.

Nejnovější studie od Pike Research tvrdí, že palivové články čeká mohutný rozvoj. Agentura Pike předpovídá, že do roku 2020 se bude ročně prodávat 670 000 vozů s palivovými články. Studie předpokládá, že automobilky budou během následujícího desetiletí využívat palivové články mnohem více než se nyní zdá.

Na ročním prodeji 670 000 vozů se bude nejvíce podílet USA se 134 049 vozy, Čína se 129 241 vozy a Německo se 126 783 vozy.

Předpovědi firmy Pike se zdají být přehnaně optimistické, neboť jsou založeny na předpokladu, že do roku 2020 již bude rozvinutá infrastruktura pro doplňování paliva, tedy vodíku. Analytik odvětví palivových článků Dave Hurst se vyjádřil takto: „Rozmach trhu s palivovými články závisí na dvou klíčových prvcích: rozvoji stanic k doplňování vodíku a zdokonalení samotných palivových článků."