nová strategie unipetrolu | Aktuality | autoweek.cz

Nová strategie Unipetrolu

Nová strategie Unipetrolu

16.03.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Největší česká petrochemická skupina Unipetrol představila strategii a cíle pro roky 2017 a 2018. Unipetrol je jediným výrobcem pohonných hmot v České republice a prostřednictvím své sítě Benzina i jejich největším prodejcem. Unipetrol věří v další rozvoj ropných paliv a nikoliv elektromobility.
Unipetrol do následujícího období vstupuje jako silná konsolidovaná skupina, která chce svou dobrou výchozí pozici využít k dalšímu růstu a vytváření hodnoty pro své akcionáře. Unipetrol hodlá výrazně investovat do nových technologií. Významnější roli bude hrát zaměření skupiny na inovace a využití potenciálu vlastního výzkumu a vývoje.
 
V maloobchodním segmentu bude Unipetrol usilovat o upevnění vedoucí pozice sítě čerpacích stanic Benzina na českém trhu a o překročení hranice 20% tržního podílu. Ke konci roku 2016 měla Benzina 363 čerpacích stanic a jejich počet roste probíhající akvizicí části sítě společnosti OMV.
 
Shrnutí strategie 2013 – 2017
Skupina Unipetrol od roku 2013, kdy zveřejnila své strategické cíle do roku 2017, výrazně posílila. Potvrzují to dosažené výsledky, které překonaly očekávání. Po osmi letech byla realizována výplata dividendy a došlo k zahájení stavby polyetylenové jednotky PE3, která představuje jednu z největších investic do českého chemického průmyslu.
 
Unipetrol také pokračoval v akviziční a konsolidační činnosti. Od společností Eni a Shell převzal vlastnické podíly ve společnosti Česká rafinérská a úspěšně ji zaintegroval do své struktury. Tato integrace byla součástí probíhající konsolidace celé skupiny Unipetrol, která přinesla výrazné zjednodušení struktury a zefektivnění administrativních a obchodních procesů.
 
Významného pokroku dosáhl Unipetrol v oblasti smluvních vztahů s obchodními partnery. Unipetrol zajistil bezpečné podmínky pro dodávky ropy a zemního plynu. Byly podepsány dlouhodobé smlouvy se společnostmi Rosněfť a Tatněfť na dodávky ropy REBCO. Současně dochází k růstu podílu zpracovávané ropy z arabských nalezišť od Saudi Aramco. Klíčové jsou i nadále dodávky prostřednictvím ropovodu Družba, ale alternativou je i Adria. V České republice Unipetrol aktualizoval své smluvní a obchodní vztahy se strategickými partnery, společnostmi MERO ČR a ČEPRO.
 
Na českém trhu s palivy byla skupina Unipetrol aktivní také v regulatorní oblasti, kde došlo k minimalizaci takzvané šedé prodejní zóny.
 
V maloobchodním segmentu Unipetrol navýšil počet svých čerpacích stanic Benzina. Zvýšením tržního podílu na 17,6 % k říjnu 2016 upevnil svou vedoucí pozici na českém trhu.
 
Skupina Unipetrol má pro nadcházející období vzhledem k dosavadnímu vývoji a svým výrobním jednotkám velmi dobrou výchozí pozici. V Litvínově provozuje jeden z nejvíce integrovaných rafinérských a petrochemických komplexů v Evropě a vlastní největší tuzemskou síť čerpací stanic. Ve srovnání s regionálními konkurenty je velmi aktivní i ve vzdělávání a v oblasti výzkumu a vývoje. Do skupiny Unipetrol patří dva výzkumné ústavy a jedno univerzitní centrum, které je lokalizováno přímo v litvínovském výrobním areálu.
 
Významným potenciálem jsou i zaměstnanci s vysokou mírou odborných znalostí. Pro Unipetrol pracuje přibližně 4500 lidí čtrnácti národností. Dobrý výhled do budoucnosti je umocněn relativně pozitivní aktuální i budoucí situací makroekonomického prostředí na klíčových trzích.
 
Strategie 2017 – 2018: růst zisku a rekordní investice do výroby, inovací a zaměstnanců
Vzhledem k tomu, jak nepředvídatelné je současné podnikatelské prostředí, a z důvodu zlepšení informovanosti, se rozhodla skupina Unipetrol zkrátit interval oznamování svých plánů a zveřejnit strategii na příští dva roky. Nicméně uvedený strategický směr považuje za závazný i ve střednědobém horizontu.
 
Strategie skupiny Unipetrol je založena na snaze:
- Posílit lidský kapitál (80 % zaměstnanců je starších 50 let a podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců je podstatně menší než v Polsku v mateřské společnosti PKN Orlen).
- Stavět na silné pozici v oblasti petrochemie
- Vybudovat maloobchod budoucnosti
- Zůstat agilní a neustále se zlepšovat
- Cíleně inovovat
- Aktivně vyhledávat další oblasti podnikání.
 
Výše uvedená strategie tvoří rámec pro podnikání celé skupiny. Unipetrol se bude i nadále profilovat jako atraktivní zaměstnavatel podporující oblast školství a nabízející stávajícím i potenciálním zaměstnancům široké možnosti profesního rozvoje.
 
V sektoru inovací chce Unipetrol posílit systematický přístup ke generování nápadů ze všech tří oblastí - z vlastního výzkumu a vývoje, od zaměstnanců na všech úrovních a od externích partnerů. Unipetrol se ani do budoucna nebude vyhýbat dalším možným akvizicím na českém trhu.
 
Budoucnost maloobchodních aktivit vidí Unipetrol v provozní efektivnosti, zlepšené nabídce palivových a doplňkových produktů a v zesílených marketingových aktivitách, což se promítne do dalšího rozvoje a do zvýšení tržního podílu.
 
Nedůvěra v rychlý rozvoj elektromobility
Pro Unipetrol panuje jistota příznivého vývoje do budoucna jak ze stále solidního růstu spotřeby stávajících petrochemických produktů v regionu střední a východní Evropy oproti západní Evropě a Severní Americe, ale také ze skutečnosti, že doba využívání ropných produktů zdaleka nekončí. Jako ve všech odvětvích i v petrochemii už nestačí jen dodat produkt, ale nabízet celé spektrum souvisejících služeb.
 
Unipetrol sleduje i možnosti rozšiřování nabídky. Toho dokladem je i nedávné uvedení nových aditivovaných paliv Efecta, které ale nemá být posledním slovem v této oblasti. Unipetrol sleduje i vývoj v oblasti alternativních paliv. Do té ale neřadí zemní plyn, který pokládá za plnohodnotnou součást nabídky, jako jsou benzin a nafta. Rozvoj CNG je velmi nadějný pro osobní dopravu a městské autobusy, které by přinesly znečištěnému ovzduší měst v České republice velkou úlevu. Pro nákladní dopravu Unipetrol počítá i s investicemi do infrastruktury potřebné pro rozvoj použití LNG.
 
 Současný vývoj podle představitelů Unipetrolu zatím neopravňuje k víře v brzkou konkurenceschopnost elektromobility, protože ta postrádá nejen potřebnou infrastrukturu, ale také odpovídající obchodní model.
 
Jako mnohem perspektivnější je v očích Unipetrolu využití vodíku. Tuto oblast proto sleduje velmi bedlivě. I ani zde nelze v nejbližší době čekat nezbytné rozsáhlé investice do potřebné infrastruktury.