czechinvest partnerem projektu elektromobilita | Tiskové zprávy | autoweek.cz

CzechInvest partnerem projektu Elektromobilita

CzechInvest partnerem projektu Elektromobilita

11.03.2012 | | Tiskové zprávy

Novým partnerem projektu Elektromobilita společnosti ČEZ se stala vládní agentura CzechInvest.

Společnost ČEZ spolupracuje na rozvoji elektromobility v České republice již s 28 partnery, mezi které v současnosti patří dodavatelé elektrických vozidel, obchodní centra či města a obce. Nejnovějším se stala vládní agentura CzechInvest - první státní subjekt, který se Skupinou ČEZ bude vytvářet  prostředí pro rychlý a kvalitní rozvoj bezemisní dopravy v Česku. 

Rozvoj investic, podpora nových technologií a posílení konkurenceschopnosti České republiky na globálním trhu v sektoru elektromobility. To jsou hlavní cíle vzájemné spolupráce Skupiny ČEZ a vládní agentury CzechInvest, která se stala novým partnerem projektu Elektromobilita.

"ČEZ a agentura CzechInvest uzavřely memorandum, které otevírá prostor pro širší spolupráci na rozvoji elektromobility v České republice mezi firmami a státními institucemi. Společně s agenturou CzechInvest budeme pracovat nejen na tom, aby se elektromobilita dále popularizovala, ale naše aktivity se zaměří i na vytváření vhodného investičního prostředí v této oblasti," říká Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

V rámci nově uzavřeného partnerství v projektu Elektromobilita se Skupina ČEZ a CzechInvest zaměří také technologický a podnikový rozvoj elektromobility na tuzemském trhu.

"Budeme rozvíjet kontakty mezi nejrůznějšími asociacemi a českými podniky, aby na našem trhu vzniklo kvalitní prostředí pro vývoj nových technologií v oblasti elektromobility. Díky spolupráci těchto subjektů navíc v Česku dojde k urychlení vývoje elektromobility jako takové," vysvětluje Miroslav Křížek, generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Projekt Elektromobilita společnosti ČEZ

Skupina ČEZ podporuje koncept elektromobility v souladu se strategií FUTUR/E/MOTION. Kroky, které ČEZ v tomto směru podniká, se týkají podpory užívání elektromobilů, poskytování komplexních služeb s vazbou na distribuční síť ČEZ. Cílem je přispět k rozvoji zcela "bezemisní" dopravy v České republice a testovat dopady elektromobility na distribuční síť.

Společnost ČEZ se v projektu Elektromobilita zaměřuje na výstavbu dobíjecích stanic pro normální a rychlé dobíjení. Celkem ČEZ zprovoznil již 11 dobíjecích stanic normálního typu - kromě jedné, která se nachází v Plzni, byly nainstalovány především v Praze, a to u infrastrukturních partnerů, jako jsou např. supermarkety, obchodní centra nebo městské části.

Výstavbu stanic pro rychlé dobíjení zahájí ČEZ v roce 2012. První dobíjecí stanice tohoto typu bude stát v Duhové ulici, kde je sídlo ČEZ.

Zelená mobilita Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Projekt Zelená mobilita je součástí strategie Nový CzechInvest, kterou Agentura pro podporu podnikání a investic v loňském roce představila a postupně implementuje. Aktivity CzechInvestu v souvislosti s elektromobilitou  spočívají v podpoře výrobců vozidel, zřizovatelů dobíjecí infrastruktury a dalších společností, které usilují o rozvoj technologií pro nízko-emisní a bezemisní  dopravu prostřednictvím inovací a nových technologií.