nové cíle emisí co2 pro nákladní automobily | Aktuality | autoweek.cz

Nové cíle emisí CO2 pro nákladní automobily

Nové cíle emisí CO2 pro nákladní automobily

20.09.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výrobci, sdružení v asociaci ACEA, po setkání během veletrhu IAA v Hannoveru vyzývají členské státy EU, aby jednaly rychle při stanovování limitů emisí CO2. Co se týče snižování emisí CO2 nás čeká rušný podzim, který může zásadním způsobem ovlivnit ekonomický rozvoj celé EU.
Vedoucí představitelé evropského průmyslu nákladních automobilů vyzývají členské státy EU, aby jednaly rychle, pokud jde o rozhodování o předpisech stanovujících úplně první hodnoty emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla.
 
V květnu Evropská komise navrhla cíle týkající se limitů emisí CO2 pro nákladní automobily v letech 2025 a 2030 s mezifázovým přezkoumáním v roce 2022. Tento návrh je nyní v rukou Evropského parlamentu a Rady, která sdružuje zástupce všech 28 členských států.
 
„Protože Evropský parlament v průběhu příštího roku ukončí svůj mandát, naléhavě vyzýváme poslance Evropského parlamentu a ministry, aby dospěli k rychlému politickému rozhodnutí o rozumném řešení, které by mohlo být včas realizováno. Jinak riskujeme značné zpoždění při zavádění nových cílů týkajících se emisí CO2 na úkor životního prostředí, jakož i uplatňování této legislativy,“ uvedl generální ředitel MAN Truck & Bus a předseda Rady pro užitková vozidla Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Joachim Drees (na fotografii).
 
ACEA podporuje dvoustupňový přístup navržený pro tuto novou legislativu. Vzhledem k současnému stavu trhu s kamiony a současných technologií jsou představitelé automobilového průmyslu přesvědčeni, že snížení emisí CO2 o 7 % do roku 2025 a 16 % do roku 2030 je ambiciózní, avšak realistické. ACEA rovněž souhlasí s potřebou přezkoumání situace v roce 2022. Na základě tohoto přezkoumání by mělo být možné upravit cíl pro rok 2030 směrem nahoru nebo dolů, aby odrážel realitu na trhu kamionů v daném okamžiku.
 
Přezkum by měl například zohlednit dostupnost infrastruktury pro doplňování paliva a dobíjení pro nákladní automobily s alternativním pohonem, a to i na dálnicích, jakož i přijímání těchto vozidel na trhu. Zde čelíme zcela odlišným problémům než u osobních automobilů, zejména pokud jde o dálkovou dopravu.
 
Vzhledem k dlouhým výrobním cyklům probíhá v současné době vývoj vozidel, které mají být zákazníkům dodána v roce 2025. K dosažení cílových emisí CO2 v roce 2025 budou muset výrobci přizpůsobit nové technologie nákladním vozidlům, které jsou již ve vývoji, a to i tehdy, pokud pro ně nebyly původně plánovány.
 
„Z pohledu průmyslu je to velká výzva. I přes to stále stojíme za cílem zavést realistické cíle v roce 2025. Vyzýváme proto zákonodárce nejen k rychlému jednání, ale také k zajištění robustní a rozumné legislativy s náležitě navrženými cíli emisí CO2, které zohledňují složitost trhu s kamiony. To znamená, že cíle musejí být v souladu s tím, co je technologicky možné a ekonomicky životaschopné, a že rámec by měl poskytovat dostatečnou flexibilitu a správné podmínky umožňující zajistit, aby tyto první cíle CO2 byly v praxi také dosažitelné,“ vysvětlil Drees na veletrhu IAA v Hannoveru.
 
Budoucí normy CO2 pro nákladní automobily budou projednány ministry životního prostředí EU na jednání dne 9. října. Klíčovým bude hlasování Evropského parlamentu o tomto předmětu, které má proběhnout příští měsíc.