nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol | Aktuality | autoweek.cz

Nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol

Nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol

25.03.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Studie IAM RoadSmart zjistila, že nejnovější informační systémy ve vozidlech významně ovlivňují schopnosti řidiče. Brzdnou vzdálenost, udržování jízdního pruhu a rychlost reakce na externí podněty jsou systémy Android Auto a Apple CarPlay negativně ovlivněny víc než konzumací alkoholu.
Znepokojivé výsledky nové studie ukazují, že nejnovější informační systémy ve vozidle, prezentované jako zlepšení bezpečnosti silničního provozu, selhávají a vážně narušují reakční doby za volantem více než užívání alkoholu a konopí.
 
Mezi šokujícími výsledky studie, kterou zadala největší britská nezávislá charitativní organizace pro bezpečnost silničního provozu IAM RoadSmart, patří zjištění, že reakční doba při jízdě na dálnici prodloužila průměrnou brzdnou dráhu o čtyři až pět délek aut. Studie také zjistila, že řidiči měli za jízdy oči ze silnice až na 16 sekund, což odpovídá vzdálenosti více než 500 m při rychlosti 110 km/h a 580 m při rychlosti 130 km/h, a použití dotykového ovládání vedlo k reakčním dobám, které byly ještě horší, než při psaní textových zpráv během řízení.
 
Ředitel politiky a výzkumu IAM RoadSmart Neil Greig znepokojivá zjištění komentoval: „Odhaduje se, že rozptylování řidičů každý rok v Evropě způsobuje přibližně třetinou všech nehod. Zatímco předchozí výzkumy naznačovaly, že Apple CarPlay a Android Auto fungují lépe než tradiční tlačítka a ovládací prvky, výsledky nejnovější studie vzbuzují vážné obavy ohledně vývoje a používání nejnovějších informačních systémů ve vozidlech. Vše, co odvádí pozornost řidiče a jeho oči od silnice, je špatnou zprávou pro bezpečnost silničního provozu. Nyní vyzýváme průmysl i vládu, aby tyto systémy otevřeně testovaly a schvalovaly pro tyto systémy konzistentní standardy, které skutečně pomohou rozptylování řidičů minimalizovat.“
 
V rámci studie, kterou pro IAM RoadSmart, FIA a nadaci Rees Jeffreys Road uskutečnila společnost TRL, řidiči absolvovali sérii tří jízd na stejné simulované testovací trase, aby se vyhodnotil vliv systémů Android Auto a Apple CarPlay na jejich jízdu. Při první jízdě řidiči systém nevyužívali. Při dalších jízdách řidiči se systémem komunikovali nejprve pouze pomocí hlasového ovládání a poté pouze pomocí dotykového ovládání.
 
Ukázalo se, že oba způsoby ovládání významně odvádějí pozornost řidiče od řízení, přičemž ovládání pomocí dotykové obrazovky se však ukázalo jako mnohem víc rozptylující. Zatímco mnoho řidičů si uvědomilo, že systém způsoboval jejich rozptýlení a změnilo své chování, například zpomalením, jejich výkon byl stále nepříznivě ovlivňován, takže nedokázali udržet konstantní vzdálenost od vozidla před sebou, na náhlé události reagovat pomaleji a vybočovali z jízdního pruhu.
 
Neil Greig k tomu řekl: „Chtěli bychom, aby se tyto systémy v budoucnu zrevidovaly. Do té doby majitelům vozidel vybavených těmito systémy doporučujeme, aby je používali co nejbezpečnějším způsobem, včetně nastavení všeho potřebného ještě před vyjetím. Většina účastníků experimentu uvádí, že při řízení v reálném světě používají spíše dotykové ovládání než hlasové. Jak naše výsledky jasně prokázaly, jedná se o nejvíce rozptylující způsob ovládání, takže pokud je třeba tyto systémy používat na cestě, je ovládání hlasem mnohem bezpečnější. Profesionální řidiči jsou ohroženi stejně jako široká veřejnost. Proto také vyzýváme jejich zaměstnavatele, aby na základě tohoto výzkumu přezkoumali svá doporučení a pracovní postupy.“
 
Hlavní poznatky z experimentu:
- Udržování vozidla v jízdním pruhu, konstantní rychlosti a vzdálenosti od vozidla vpředu výrazně ovlivnilo používání systému Android Auto nebo Apple CarPlay, zejména při jeho ovládání pomocí dotykového displeje
- Účastníci při komunikaci s Android Auto nebo Apple CarPlay nereagovali tak rychle na podnět na silnici před nimi - reakční doba byla o více než 50 % pomalejší
- Reakční doba na podnět na silnici před nimi byla pomalejší při výběru hudby ze Spotify při používání Android Auto a Apple CarPlay pomocí dotykového ovládání ve srovnání s psaním textových zpráv během řízení (porovnání vychází z dat získaných v předchozích studiích)
- Použití obou systémů pomocí dotykového ovládání způsobilo, že oči řidičů nesledovaly vozovky déle než 12 sekund. To nesplňuje pokyny stanovené NHTSA (Národní správa bezpečnosti silničního provozu v USA). Při používání hlasového ovládání byla všechna měření v souladu s pokyny NHTSA
- Účastníci podcenili dobu, o níž si mysleli, že strávili hledáním s očima mimo silnici až o pět sekund během komunikace s Android Auto a Apple CarPlay pomocí dotykového ovládání.
 
 
  • Nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol
  • Nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol
  • Nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol
  • Nové informační systémy jsou nebezpečnější než alkohol