nové klimatické cíle eu jsou obtížně proveditelné | Aktuality | autoweek.cz

Nové klimatické cíle EU jsou obtížně proveditelné

Nové klimatické cíle EU jsou obtížně proveditelné

23.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

EU v oblasti ochrany klimatu zvažuje zpřísnění cílů stanovených do roku 2030. Podle studie Evropské nadace pro změnu klimatu jsou ovšem tyto cíle realizovatelné pouze za určitých okolností a jen s velkými obtížemi.
EU chce ve srovnání s rokem 1990 do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 %. Tuto hodnotu ale nyní chce ještě letos zpřísnit. Evropská komise se zaměřuje na nový cíl - snížení emisí CO2 o 50 až 55 %. Snížení až o 65 % se diskutuje na půdě Evropského parlamentu jako podmínka pro dosažení cílů Pařížské dohody.
 
Studie Evropské nadace pro změnu klimatu (European Climate Foundation) systematicky analyzuje proveditelnost cílů 55 % a 65 % a dochází k závěru, že by bylo možné oba realizovat. Cíl 55 % má dvě varianty - jednu, která se spoléhá na rychlé využívání nových technologií, a druhou, která očekává, že se chování občanů výrazně změní. Pro dosažení cíle 65 % by se obě musely kombinovat. Podle studie bude uvažované zpřísnění cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030 znamenat drastické změny pro energetiku a dopravu. Také v budovách, továrnách, elektrárnách a zemědělství by podle obou scénářů bylo nutné vynaložit velké úsilí.
 
V obou případech by došlo k velkým změnám. Například výroba elektrické energie spalováním uhlí by se musela snížit ze současných 470 TWh pro cíl 55 % na maximálně 50 TWh a pro cíl 65 % pouze na 25 TWh. Každý rok by bylo zapotřebí rozsáhle modernizovat 2,3 až 3,5 % bytových domů tak, aby spotřebovaly přibližně o 80 % méně energie. Spotřeba masa by musela klesnout o 11 až 30 %.
 
Pokud by Evropská unie chtěla snížit emise svých skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990, podle analýzy uvedené v této studii by za deset let muselo 60 až 88 % všech nových automobilů jezdit bez emisí skleníkových plynů (tj. CO2). S klimatickým cílem sníženým o 65 % by 93 % nových automobilů muselo jezdit zcela bez emisí zatěžujících klima.