novela vyhlášky 302/2001 sb. právě vyšla! | Aktuality | autoweek.cz

Novela Vyhlášky 302/2001 Sb. právě vyšla!

Novela Vyhlášky 302/2001 Sb. právě vyšla!

02.08.2017 | | Aktuality

ASEM - Asociace emisních techniků a opravářů informuje o vydání novely Vyhlášky 302/2001 Sb. i o tom, jak se projeví v praxi.
Novela obsahuje hlavní změny ve výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek (příloha 19), dále pak napojení na CIS pro Stanice měření emisí s povinností fotografování (ten, kdo chce i nadále emise měřit, musí absolvovat povinně školení exklusivně u DEKRA nebo CSPSD pro ovládání CIS).
 
Není nezajímavé, že ve vyhlášce přežila i ochranná známka, která sice zcela pozbývá svého významu, ale nakupovat evidovat a vylepovat se prostě dle novely bude nadále.
 
Zde, kde jsou patrné všechny změny v porovnání minulého znění a toho současného: http://www.zmenyzakonu.cz
 
KÚ: Žádosti o STK se budou řídit „veřejným zájmem“ a rozhodování bude ze zákona neveřejné!
Sice měly Krajské úřady na seznámení se se zněním novely Vyhlášky č. 302/2001 Sb. jen jeden den, zeptali jsme se šéfa odboru dopravy KÚ středočeského kraje, jak se bude rozhodovat, zda budou obnovena pozastavená řízení již podaných žádostí. Chtěli jsme také vědět, zda zůstane u posledně zmiňovaného pravidla „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“, ale podle slov KÚ to tak nebude. Rozhodovat se bude individuálně a roli v tom bude hrát i rozhodování soudu z jedné kasační stížnosti…
 
Desítky čerstvých žadatelů o zřízení nové STK v regionu tzv. ostrouhají. Otazníků je mnoho a rozhodování bude víceparametrické a neveřejné, aby byl prý uspokojen hlavně veřejný zájem… Co to však bude, ten „veřejný zájem“?
 
Podle jakých kritérií bude z mas vybrán jediný šťastlivec do „zlatých služeb“ chráněných v regionu před konkurencí regulací nelze ani odhadnout. Rozhodování podle čeho a ve kterém okrese může být individuálně různé a bude dle zákona neveřejné.
 
Zveřejnění textu novely Vyhlášky č. 302/2001 Sb. znamená konec dvouměsíčního zatěžovacího testu telefonního přístroje ASEM. Zatímco Emisní stanici si může zřídit kdo chce a kde chce pokud splní předepsané vybavení. STK ne, protože ji stát bude i nadále, avšak podle nových pravidel, regulovat. Těm, kteří nedávno podali žádost o zřízení nové STK, byla jejich žádost pozastavena. Tyto žádosti se znovu začnou vyřizovat, avšak ne hned, protože se krajští úředníci teprve od včera s novelou seznamují, jako my všichni (zvláštní ale je, že text přílohy č. 19 pro výpočet kapacitní potřeby v dokumentu není k dispozici!!!). ASEM má již přílohu k dispozici a z ní je patrné, že spuštění CIS pro SME bude odloženo na 1. leden 2018! Do té doby se musí SME dovybavit zařízením, napojit na CIS a proškolit, aby byly oficiálně připojeny na pevnou a neměnnou IP adresu v režimu 24/7.
 
Protože namísto plánovaného 1. 6. 2017 byla oficiálně zveřejněna novela vyhlášky č. 302/2001 Sb. teprve včera, kontaktovali jsme jednoho ze zástupců úředníků krajských úřadů, kteří budou rozhodovat o schvalování nových žádostí o STK podle nových novelou stanovených, mimochodem velmi složitých (v příloze 19 na 9 stranách A4 vysvětlovaných) pravidel. Napsali jsme tedy dotaz na Krajský úřad středočeského kraje, jak že to bude probíhat.
 
Pan Bc. Jaroslav Malý nám odpověděl takto:
CITACE:
„​S ohledem na účinnost nové vyhlášky můžeme a budeme pokračovat v řízení, kterých je zde ale několik desítek.
Způsob zatím není úplně jednoznačný, váže se i k rozhodnutí správního soudu v rámci jedné kasační stížnosti týkající se právě problematiky posuzování otázky veřejného zájmu, ale předpokládám, že budeme zohledňovat jak časové hledisko, tak i veřejný zájem v různých ohledech, které taktéž nejsou přesně definovány a budu záležet na konkrétní žádosti a oblasti, kde se předpokládá umístění provozovny STK.
Zkrátka konkrétně k tomu nemůžeme nic bližšího prozatím sdělit a obecně z principů správního práva nemohu předjímat, podle jakých kritérii budeme rozhodovat, neboť to je otázkou správního uvážení a to je jako takové ze zákona neveřejné.
Proto mě prosím nechápejte tak, že bych se nějakým způsobem snažil „mlžit“, ale je to téma skutečně velmi živé a diskutované (dnes byla vyhláška představena na MD všem KÚ) a nejednoznačné. Proto předpokládám, že první rozhodování nebude dříve jak za měsíc.
Přeji příjemný den
BC. Jaroslav Malý vedoucí oddělení dopravně správních agend, Odbor dopravy.
​KONEC CITACE
 
Jak pan Malý naznačuje, bude situace okolo „přiklepnutí“ schválení jedinému novému z více žadatelů na jeden okres dost vypjatá záležitost. Je to nezáviděníhodná situace. Jak jednoduché to mají žadatelé o Stanice Měření emisí, tam nehrozí nikomu nic a panuje zde volná soutěž. Kdo chce, má, kdo nechce, ten nemá. A jsou jich spousty, co chtějí skončit z nechutenství v této přebyrokratizované a stále většími legislativními nesmysly svazované branži.
 
ASEM stále nevzdává boj za tzv. Malé STK, které sliboval úplně na začátku ministr dopravy Dan Ťok, a které by mohly vznikat u každé autoopravny nebo emisní stanice bez nadbytečné regulace. Ta kontroly jen prodražuje a je zdrojem skryté, ale velmi rozsáhlé korupce. Kontroloři by se v novém systému mohli jako živnostníci osamostatnit a platila by pro ně ostrá pravidla pro přenesenou působnost státu (ručení vlastním majetkem a doživotní zákaz činnosti při odhalení organizovaných podvodů).
 
V zákulisí se šušká o zájmu autorizovaných servisů tuto službu poskytovat. Přiostřující se situace se šidítky na Stanice Měření emisí, atrapami filtrů částic a tím, že u emisních/technických kontrol procházejí i vozidla na zakázku „důležitých klientů“ koncepci Malých STK jen nahrává, i když to bude ještě asi chvíli trvat, než se tento nefunkční a pro zákazníky čím dál dražší systém definitivně položí, jako se tak stalo i v sousedním Německu, kde výhradní monopol DEKRA a TÜV je dávno ten tam.
 
ASEM potřebuje jen podporu svých členů narůstající členské základny. Problém růstu členské základny je však strach z pomsty ze strany kontrol a monopolu v STK. Drobní podnikatelé v autoopravárenství mají před exekučním systémem opravdový a bytostný strach o svou existenci a jsou, bohužel ke škodě věci, ve většině stále ještě v anonymitě.