nejlepší podniky automobilového průmyslu v čr | Aktuality | autoweek.cz

Nejlepší podniky automobilového průmyslu v ČR

Nejlepší podniky automobilového průmyslu v ČR

04.06.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu vyhlásilo výsledky soutěže Podnik roku 2011 v českém automobilovém průmyslu. Vítězi se staly Continental Automotive Czech Republic, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Iveco Czech Republic, Monroe Czechia a Škoda Auto.

V rámci Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) proběhla již po čtrnácté soutěž členských firem Podnik roku v automobilovém průmyslu. Posuzovaly se výsledky, kterých firmy dosáhly v roce 2011.

Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:

1. hospodářský výsledek před zdaněním (v milionech Kč)

2. přidaná hodnota na pracovníka v roce 2011 (milionů Kč/pracovník)

3. a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)

     b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)

Kombinace uvedených kritérií absolutních (hospodářský výsledek, tržby), poměrových (přidaná hodnota na pracovníka) a růstových (meziroční změna tržeb) zajišťuje maximální objektivitu hodnocení. Umožňuje porovnat výsledky firem různého charakteru, různých velikostí a v různém stádiu podnikatelské činnosti a korigovat neobvyklé výkyvy některého z parametrů.

Všechna kritéria mají stejnou váhu. Konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií, přičemž pořadí podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b).

Na základě uvedených kritérií se Podniky roku 2011 staly firmy (v abecedním pořadí):

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Monroe Czechia s.r.o.

Škoda Auto a.s.

Slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže tradičně proběhne na červnovém zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) AutoSAP 5. června 2012 v Průhonicích.

Oceněné firmy získávají originální skleněné plastiky z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.

Mezi nejčastěji vyhodnocenými pěti firmami byly v dosavadních čtrnácti ročnících tyto firmy:

9 x - Škoda Auto a.s. (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011);

8 x - Continental Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve Siemens VDO Česká republika s.r.o. -1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2011)

5 x - firma Barum Continental spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002

a 2003); Iveco Czech Republic, a.s. (2006, 2007, 2008, 2009 a 2011); Lucas Varity, s.r.o. (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009),

4 x - firmy Continental Teves CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005), BehrR Czech s.r.o. (2003, 2004, 2005 a 2006).