nový prezident hmmc v nošovicích | Aktuality | autoweek.cz

Nový prezident HMMC v Nošovicích

Nový prezident HMMC v Nošovicích

05.05.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V nošovické automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech se uskutečnilo setkání se zaměstnanci, na němž se rozloučil dosavadní prezident HMMC Jun Ha Kim a vedení společnosti převzal nový prezident Dongwoo Choi.

Zaměstnanci nošovické automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) rozloučili s dosavadním prezidentem Jun Ha Kimem, který závod vedl od prosince 2011, a na jeho místě uvítali Dongwoo Choie.

S platností od 1. května 2014 byl dosavadní prezident společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Jun Ha Kim pověřen vedením výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Alabama ve Spojených státech. Současně byl na místo prezidenta závodu HMMC jmenován Dongwoo Choi, dosavadní viceprezident HMMC, který zde vedl divizi Nákupu a vývoje dílů.

 

Dongwoo Choi pracuje ve společnosti Hyundai od roku 2000, kdy začínal v Divizi strategie nákupu v mateřské společnosti Hyundai Motor v Soulu. Mnoho zkušeností získal v odděleních vývoje dílů společností Hyundai Mobis a Kia Motors, kde měl na starosti podvozky, vnější části vozu, elektronické součástky a multimedia. Pozici viceprezidenta společnosti HMMC v Nošovicích zastával od července 2011.

 

Jun Ha Kim ve svém projevu mimo jiné řekl: „Spojili jsme se do jednoho týmu a společně jsme dosáhli výborných výsledků, které nakonec vedly k rozvoji české ekonomiky a k významnému zvýšení zaměstnanosti v tomto regionu. Díky veškeré naší tvrdé práci a vzájemné podpoře je společnost HMMC právem vnímána jako modelový příklad úspěšné zahraniční investice.“

V závěru se Jun Ha Kim rozloučil se zaměstnanci slovy: „Se srdcem plným krásných vzpomínek na HMMC teď odjíždím do Alabamy, abych v nové roli sloužil ve prospěch společnosti Hyundai Motor. Všem vám vřele děkuji za vaši dosavadní podporu a přeji vám vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí vám i vašim rodinám.“

 

Dongwoo Choi naznačil základní směr svého vedení firmy: „Jako nový prezident HMMC chci položit zvláštní důraz na komunikaci a spolupráci. Jsem přesvědčen, že díky intenzivnější a těsnější výměně informací mezi vedením společnosti, administrativou, vedoucími skupin a dělníky ve výrobě dosáhneme i lepší spolupráce a celkových výsledků.“

„Zaměřme se na zvyšování kvality všeobecně: zlepšování vzájemné spolupráce a komunikace, zdokonalení našich pracovních dovedností, dodržování stanovených pracovních postupů atd., protože jen tak se náš závod stane špičkovou světovou automobilkou jak z hlediska objemu výroby, tak i kvality produktů,“ řekl Dongwoo Choi.

Na závěr svého projevu pan Dongwoo Choi shrnul: „Cítím se šťastný a pyšný, když tady dnes s vámi všemi stojím na startovní čáře nové etapy. Dejme se tedy společně do práce, abychom v dalších letech byli ještě úspěšnější.“

 

Na závěr ceremoniálu se přítomní rozloučili s prezidentem Jun Ha Kimem, který neskrýval své dojetí, dlouhým potleskem vestoje.